Agent Green demontează replica Romsilva privind masacrul din Parcurile Naționale

Parcul National Domogled - Valea Cernei 2017
(Imaginea de mai sus: Parcul National Domogled – Valea Cernei 2017)

Ministerul Mediului este chemat să își asume public dezastrul
București, 8 decembrie 2017 – În urma publicării primului episod [1] din investigația Agent Green despre tragedia din parcurile naționale a apărut o replică emisă de Romsilva, deși autoritatea competentă pentru ariile natural protejate este Ministerul Mediului.

Replica Romsilva este una anemică, inutilă și plină de inadvertențe. Ne confirmă că Regia habar nu are ce și cum administrează. Nu avem nicio așteptare de la o regie care face silvicultură în arile protejate în loc de protecție și conservare. Avem așteptările cele mai mari însă de la Ministerul Mediului care a eșuat în misiunea sa, a dat parcurile pe mâna ci nu trebuia, a scăpat total situația de sub control și folosește Romsilva drept scut pentru a deraia discuția de la dezastrul din teren către niște numere”, a spus Gabriel Păun, președintele Agent Green.

CITAT RNP ROMSILVA #1
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 12 parcuri naționale, cu o suprafață totală de 539.749 de hectare, din care 352.615 de hectare păduri. Raportat la suprafața întregului fond forestier național, de 6,55 milioane de hectare, suprafața fondului forestier din parcurilor naționale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva nu este de 1%, ci de peste 5%.

REPLICA AGENT GREEN #1
Conform OUG 49/2016, suprafața celor 12 parcuri naționale administrate de RNP-Romsilva este de 309.656,16 ha, din care păduri 226.955,18 ha. Raportat la suprafața fondului forestier național, de 6.404.329 ha strict pădure, cele 226.955,18 reprezintă 3,54% și nu 5%.
În comunicatul de presă al Agent Green se menționează că ” Pădurile din parcurile naționale înseamnă doar 1% din suprafața țări” și nu 1% din suprafața fondului forestier la nivel național, așa cum a dezinformat Romsilva în dreptul său la replică. Suprafața României este de 23.839.700 milioane hectare, iar Parcurile Naționale administrate de Romsilva însumează 309.656,16 mii de hectare, adică 1.29% din suprafața României. Dar suprfață împădurită din parcurile naționale administrate de Romsilva este de numai 224.255 hectare, adică 0,94% din suprafața României.
Suprafața de pădure din parcurile naționale administrate de Romsilva

Sursa CLC2000 și OUG49/2016

CITAT RNP ROMSILVA #2
În cele 12 parcuri naționale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, 58.746 de hectare se află în zone de protecție strictă sau integrală. În celelalte zone din aceste parcuri, respectiv zonele tampon și zonele de dezvoltare durabilă, lucrările silvice sunt permise și necesare, fiind prevăzute în amenajamentele silvice întocmite de specialiști silvici.”
REPLICA AGENT GREEN #2
În terminologia de specialitate, în parcurile naționale nu există „zone tampon”, există “zone de conservare durabilă”. Lucrările silvice sunt permise pentru că RNP Romsilva a realizat direct sau prin prestatori de servicii și a avizat intern planurile de management, iar aprobarea lor de către Ministerul Mediului a fost doar o formalitate. RNP Romsilva avea posibilitatea să extindă zona de protecție, dar nu a făcut-o în mod eliberat deși din punct de vedere științific acest lucru era posibil, cele mai mult păduri fiind virgine sau cu structură naturală, fară a necsita intervenții umane. Tot RNP Romsilva a realizat prin prestatori de servicii și a avizat intern amenajamentele silvice, care să prevadă exploatări forestiere inclusiv în rezervațiile naturale, deși la momentul declarării lor erau cele mai stricte zone protejate. Conflictul de interese al instituției este major și evident. Lucrările silvice nu numai că nu sunt necesare într-un parc national, dar și contravin flagrant prevederilor OUG57/2007, Anexa1 “Parc național: arie protejată administrată în special pentru protecția ecosistemelor și pentru recreere”.
CITAT RNP ROMSILVA #3
”În privința recomandărilor organizației IUCN ca obiectivul primar pentru care a fost desemnată aria protejată să se aplice la cel puțin 75% din aria protejată, acestea ar trebui aplicate cu ocazia elaborării documentației de declarare a ariei protejate și să faca parte din documentația care stă la baza fundamentării deciziei de aprobare.  Pentru majoritatea ariilor naturale protejate din Romania nu s-a ținut cont de această recomandare în momentul declarării. Obiectivul primar al unui parc național este: protejarea biodiversităţii naturale alături de structura sa ecologică de bază şi a proceselor de mediu pe care se sprijină, şi de a promova educaţia şi recreerea. ”
REPLICA AGENT GREEN #3
Afirmația este vădit falsă. OUG57/2007 la art. 21 și 22 prevede în mod explicit că zonarea internă se face atunci când se elaborează planul de management de către administratorul parcului național, în acest caz responsabilitatea unei zonări reduse, în medie la 55% revine exclusiv RNP. Declararea ariilor protejate fie de Ministerul Mediului, fie de Parlament, a fost făcută relativ corect și nu era în atribuția lor să realizeze zonarea internă. Aruncarea responsabilității zonării asupra acestor instituții o considerăm ca fiind nepermisă, în sfera unei încercări vădite de manipulare publică. Obiectivul primar al parcurilor naționale conform OUG 57/2007, Anexa 1, este “Parcurile naţionale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologie sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.
Obiectivul primar recomandat de IUCN este „Protejarea biodiversităţii naturale alături de structura sa ecologică de bază şi a proceselor de mediu pe care se sprijină, şi de a promova educaţia şi recreerea.”
Atât legislația națională cât și recomandările IUCN enunță menirea parcului național, aceea de protecție și conservare a ecosistemelor, biodiversității și a proceselor de mediu.
Nerespectarea unor principii de conservare și încercarea repetată de a căuta motive nefondate și breșe legislative sau de altă natură pentru a justifica exploatările forestiere în parcuri naționale reprezintă confirmarea faptului că RNP nu este administratorul potrivit pentru a conserva cel mai de preț bun al patrimoniului național.
Lejeritatea cu care RNP Romsilva susține că recomandările IUCN nu au fost luate în calcul la declararea ariilor naturale protejate vine să confirme lipsa de respect și dezinteres pe care statul român le afișează față de ariile naturale protejate.
CITAT RNP ROMSILVA #4
Vă asigurăm că suntem o instituție transparentă și vă stăm la dispoziție cu toate informațiile de interes public referitoare la activitatea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.”
REPLICA AGENT GREEN #4
Pe durata întregului demers de documentare și realizare a acestei investigații, echipa Agent Green a solicitat explicații cu privire la activitatea din Parcul Național Domogled-Valea Cernei. În ultimele luni cu ocazia vizitei investigatorilor Agent Green, directorul de parc, Ioan Gașpar, a refuzat să se întâlnească cu investigatorii Agent Green și să ofere explicații cu privire la activitățile din aria naturală pe care o administrează.
Mai mult decât atât, RNP Romsilva a refuzat să pună la dispoziție informațiile solicitate de Agent Green si formulate în baza legii 544/2001, privind liberal acces la informații de interes public, conducere Agent Green a intrat în posesia unui document eliberat de RNP Romsilva, în care conducerea regiei îi soma pe directorii de parc să nu răspundă solicitărilor Agent Green, dar să direcționeze informațiile către București.
Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra dimensiunii la nivel national a exploatărilor, Agent Green a solicitat informații cu privire la cantitățile de lemn exploatate în cele 12 parcuri naționale pe care RNP Romsilva le administrează, tipul de lucrări aplicate, unitățile amenajistice în care s-au făcut lucrările silvice, firmele de exploatare și cantitățile de lemn extrase din zonele de protecție strictă sau integrală, în cazul în care astfel de lucrări au fost realizate.
Conducerea RNP Romsilva a refuzat punerea la dispoziție a acestor date, invocând faptul că informațiile solicitate ” aduc atingere intereselor comerciale și financiare și concurenței loiale.” Conducerea RNP Romsilva a refuzat să ofere mai multe detalii și să explice cum ar putea ca aceste informații, odată devenite publice, să pericliteze principiul concurenței și să dăuneze intereselor comerciale.
Conform HG 229/2009 actualizată, art 1, al 2 ”, Romsilva este regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și conform art 4,(1) ”are ca scop principal gestionarea durabilă şi unitară a fondului forestier proprietate publică a statului.”
Reamintim că RNP Romsilva funcționează sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor și că, în condițiile legii, orice informație referitoare la proprietatea publică a statului român, utilizarea resurselor naționale și cheltuirea sumelor de bani provenite din activități de exploatare a resurselor naționale este o informație publică, doar dacă nu a fost încadrată în categoria secret de stat sau secret de serviciu.
În primul episod al campaniei de investigații ”Un masacru national / Out of Control”, Organizația Agent Green a arătat situația reală la zi și necosmetizată din Parcul Național Domogled-Valea Cernei.
RNP este o instituție a Statului Român care trebuie să fie în slujba cetățenilor și ca atare este dreptul constituțional al societății de a critica derapajele și de a trage la răspundere RNP Romsilva și Ministerul Mediului pentru administrare defectuoasă a parcurilor naționale. Constatăm totodată că RNP înregistrează un derapaj major instituțional, având un comportament specific unei firme private atunci când face vorbire de afectarea serioasă a intereselor și a imaginii”. RNP trebuie să se ocupe în mod responsabil de pădurile țării, trebuie să răspundă corect și onest atunci când este cazul și să reacționeze cu înțelepciune la demersurile organizațiilor de mediu a căror menire este să lupte pentru protejarea mediului și împotriva abuzurilor.

NOTE:
[1] ”Un Masacru Național / Out of Control”, episodul 1, Parcul National Domogled – Valea Cernei:
https://www.agentgreen.ro/investigatie-masacru-parcurile-nationale-din-romania/

Angi Șerban

Angi Șerban este antreprenor social, activistă, și vice-președinta organizației non-guvernamentale ,,Corupția Ucide” din 2020, cu experiență în zona civică de peste 7 ani.

Angi derulează în prezent, sub umbrela organizației, un proiect numit CIVISTARTER, prin care până la acest moment 300 de tineri au deprins abilități civice și au diseminat aceste informații în comunitățile lor.

Una dintre cele mai importante credințe ale ei este că dacă ai un scop, un plan, o echipă și muncești cu seriozitate, orice este posibil.

Angi a fost project manager la Casa Activistului – Hub civic, în perioada 2018 – 2020. Aici a ajutat la implementarea mai multor workshopuri de educație nonformală, la care au participat, în total, peste 2.000 de persoane.

Angi este și trainer NVDA – Non Violent Direct Action sau Acțiune Directă Non Violentă – prin care demonstrează că acțiunile civice pot fi duse la capăt și într-o manieră lipsită de violență.