Analiza Agent Green asupra ghidurilor de finanțare pentru împăduriri și reîmpăduriri prin PNRR supuse dezbaterii publice de Ministerul Mediului

blank

 

 1. Subinvestiția I.1.A”SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI”- alocare financiara 500 mil. Euro

Schema permite înființarea următoarelor tipuri de plantaţii forestiere:

 1. a) trupuri de pădure (min. 0.5 ha);
 2. b) perdele forestiere de protective (min. 0.1 ha).

 

OBSERVATII (+):

 • Se remarca o digitalizare buna a schemei de ajutor deoarece din totalul celor 16 etape de parcurs, 11 se desfasoara online intr-o aplicatie informatica.
 • Pot fi acceptate ca terenuri pretabile pentru impadurire: – terenuri agricole productive, -terenuri degradate din cauza fenomenelor fizice si chimice,- terenuri intravilane.
 • Termenul pt. finalizarea verificarii unei cereri este estimat la maxim 30 de zile de la inregistrare.
 • Nu exista criterii de selectie a cererilor eligibile. Sesiunea va fi continua de tip apel deschis pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul “primul venit, primul servit” în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv până la epuizarea alocării financiare totale.
 • Nu sunt eligibile intreprinderile aflate in dificultate financiara conform definitiilor din Orientarile UE. Deasemenea nu sunt eligibile entitati sau persoane fizice care in trecut au fraudat ajutoare de stat.
 • Asociatiile, fundatiile si persoanele fizice pot fi beneficiari.
 • Nu exista obligativitatea schimbarii categoriei de folosinta.
 • Nu este eligibilă înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție, plantații de arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie sau plantații de pomi de Crăciun.
 • Puietii forestieri trebuie sa provina din surse certificate.
 • Sprijinul se acorda si pentru lucrarile de pregatire a terenului care se efectueaza inaintea plantarii propriu-zise, iar pentru terenurile agricole productive se acopera pierderile de venit agricol pe o perioada de 12 ani.
 • Consideram ca valorile costurilor standard mai putin pierderea de venit agricol sunt actuale si atractive pentru prestatori la aceasta data.
 • Se asigura continuitatea finantarii din fondul pentru mediu pentrue eventuale contracte tardive aflate în derulare la 30 iunie 2026, la care au fost efectuate cel puțin lucrările de instalare a plantațiilor.

OBSERVATII (-):

 • In cuprinsul ghidului sunt mentionate peste 20 de acte distincte utilizabile pe parcursul etapelor derularii schemei, ceea ce ni se pare mult fiindca unele inseamna de fapt documentatii complexe care supun beneficiarii la stresul unor formalitati birocratice.

 

Solicitarile in acest sens pe tipuri de beneficiari sunt urmatoarele:

Persoane fizice 9-10 doc.

PFA, II, IF 11-13 doc.

Asoc. fara pers. jurid. 10 doc.

Pers. jurid. private 14 doc.

Pers. jurid publice 12 doc.

 

 • Limitarea suprafetei minime a trupului de padure la 0.5 ha reprezinta conditie discriminatorie pentru posesorii de teren care nu indeplinesc aceasta conditie si nici nu au posibilitatea sa se asocieze.
 • Se impune obligativitatea respectarii normelor tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1648 din 31 octombrie 2000 si indrumarile tehnice privind perdelele forestiere OM636/2002. Aceasta conditie cenzureaza creativitatea proiectantului si nevoile proprietarului, ba chiar il subordoneaza viziunii celor de la garzile forestiere cand apar situatii inedite.
 • Nu are sens ca proiectantul, care este un specialist atestat sa solicite consultanta (preavizare) de la garda forestiera, asa cum este recomandat in ghid.
 • Costul standard stabilit la doar 190 euro/ha anual pentru pierderea de venit agricol ar putea fi descurajator pentru detinatorii de terenuri care ofera productii agricole mari.
 • Nu am gasit nimic in favoarea infiintarii unei noi directii cu 50 de angajati care sa se ocupe exclusiv de supervizarea acestor fonduri. Doar la subcapitolul 1.4 din ghid este descrisa evaziv etapa nr. 9 “derularea procedurilor de evaluare a cererii de sprijin de către MMAP”.
 • Beneficiarului i se impune conditia mentinerii plantatiei doar pentru o perioada de minim 20 de ani. In opinia noastra, beneficiarul ar trebui sa aiba obligatia sa inscrie terenul in fondul forestier national dupa maxim 10 ani daca pe acesta s-a instalat o padure viabila.
 • Nu este specificat daca si cum se va realiza monitorizarea starii fitosanitare sau paza noilor paduri.
 • Se finanteaza acoperirea partiala sau totala a pierderilor produse de factori biotici sau abiotici, diferenta facand-o procentul de afectare de sub sau peste 80% din suprafata. Punem aceasta observatie la aspect negative deoarece poate aparea tentatia fraudarii.
 • Intarzierea datei de deschidere a sesiunii are ca efect scurtarea perioadei de depunere care este stabilita la atingerea tintei PNRR dar nu mai tarziu de 28 Feb. 2026.

 

 1. Subinvestiția I.1.B: „SPRIJIN PENTRU REFACEREA POTENȚIALULUI FORESTIER AFECTAT DE INCENDII, DE FENOMENE METEOROLOGICE NEFAVORABILE CARE POT FI ASIMILATE UNEI CALAMITĂȚI NATURALE, DE INFESTĂRI ALE PLANTELOR CU ORGANISME DĂUNĂTOARE ȘI DE EVENIMENTE CATASTROFALE”- alocare financiara 100 mil. Euro.

Schema de ajutor se adreseaza proprietarilor de teren forestier indiferent de natura proprietatii care au suferit pierderi cauzate de factori biotici si abiotici.

OBSERVATII (+):

 • Obiectivul principal asumat este refacerea potentialului forestier al suprafetelor afectate de incendii, fenomene calamitati naturale, catastrofe si de infestări ale arborilor cu organisme daunatoare.
 • Refacerea padurii si totodata reluarea serviciilor ecosistemice vor contribui la atenuarea impactului schimbărilor climatice, cresterea cantității de carbon imobilizat, conservarea biodiversității, refacerea habitatelor, gestionarea durabilă a pădurilor și exercitarea eficienta a funcţiilor de protectie.
 • Este conditionata utilizarea speciilor caracteristice tipurilor natural-fundamentale de padure, ceea ce va conduce la obtinerea unor paduri reziliente.
 • Sesiunea va fi continua de tip apel deschis pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul “primul venit, primul servit” în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv până la epuizarea alocării financiare totale.
 • Termenul pt. finalizarea verificarii unei cereri este estimat la maxim 30 de zile de la inregistrare.
 • Se asigura continuitatea finantarii din fondul pentru mediu pentrue eventuale contracte tardive aflate în derulare la 30 iunie 2026, la care au fost efectuate cel puțin lucrările de instalare a plantațiilor.
 • Asociatiile, fundatiile si persoanele fizice pot fi beneficiari.
 • Nu este eligibilă înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție, plantații de arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie sau plantații de pomi de Crăciun.
 • Nu sunt eligibile intreprinderile aflate in dificultate financiara conform definitiilor din Orientarile UE. Deasemenea nu sunt eligibile entitati sau persoane fizice care in trecut au fraudat ajutoare de stat.
 • Puietii forestieri trebuie sa provina din surse certificate.
 • Remanenta padurii este obligatorie pana la atingerea varstei exploatabilitatii care speram sa fie marita cu prilejul modificarii legislatiei.

OBSERVATII (-):

 • Conditie discriminatorie – limitarea suprafetei minime la 0.5 ha. Conform prevederilor codului silvic sunt considerate paduri suprafetele incepand de la 0.25 ha.
 • Se finanteaza reimpadurirea suprafetelor afectate de taieri ilegale. A se vedea definitia evenimentului catastrofal subpct. 1.3 lit. e) si subpct. 3.1.3 “conditii de eligibilitate”.
 • Sunt eligibili detinatorii si administratorii care gestioneaza defectuos fondul forestier inregistrand taieri ilegale si alte infractiuni la regimul silvic.
 • Se finanteaza acoperirea partiala sau totala a pierderilor produse de factori biotici sau abiotici, diferenta facand-o procentul de afectare de sub sau peste 80% din suprafata. Punem aceasta observatie la (-) deoarece poate aparea tentatia fraudarii. Nu sunt prevazute asigurarea permanenta a pazei si nici monitorizarea continua a starii fitosanitare.
 • Digitalizare extreme de redusa. Nu exista o aplicatie informatica. Cele 14 etape de implementare se desfasoara in mod clasic presupunand operatiuni de intocmire, prezentare, proiectare, inregistrare, cerere, avizare , masurare, notificare, semnare, identificare, control, autorizare, receptionare
 • Nu sunt prevazute costuri standard.
 • Ghidul nu clarifica daca pentru aceeasi suprafata care face obiectul unui contract de finantare PNRR se pot utiliza sau nu sume din fondul de conservare si regenerare national prevazut de codul silvic Art. 33.
 • In cuprinsul ghidului sunt mentionate peste 25 de acte distincte utilizabile pe parcursul etapelor derularii schemei, ceea ce mi se pare mult fiindca unele inseamna de fapt documentatii complexe care le expun stresului pe persoanele implicate in asemenea formalitati birocratice inutile.

Solicitarile in acest sens pe tipuri de beneficiari sunt urmatoarele:

-Persoane fizice 6-7 doc.

-PFA, II, IF 8-10 doc.

-Pers. jurid. drept  privat 11 doc.

-Pers. jurid publice UAT si regii cate 9 doc.

In concluzie  consideram  ca cele doua ghiduri reprezinta  materiale  de informare tehnica bine structurate si inteligibile  despre care anticipam ca isi vor putea indeplini rolul de inlesnire a procedurilor de accesare daca aspectele criticate negativ se corecteaza pe durata consultarii publice.