”Cancer” în Plămânii Orașelor

blank

Agent Green atrage atenția că tăierile abuzive ale ultimelor păduri din jurul marilor orașe afectează calitatea vieții cetățenilor și biodiversitatea. Este și cazul pădurilor de lângă orașul Iași, păduri care, deși au fost desemnate drept arii protejate de interes european, sunt exploatabile pe 99% din suprafața lor la cererea Romsilva și aprobarea Ministerul Mediului. Locuitorii sunt indignați cer protejarea strictă a pădurulor pe o rază de 10 km de la marginea orașului și parțială dincolo de această limită.

VEZI, SEMNEAZĂ ȘI DISTRIBUIE PETIȚIA

VEZI VIDEOREPORTAJ

LINK DESCĂRCARE VIDEO PENTRU PRESĂ – LIBERĂ DISTRIBUȚIE, CU MENȚIONAREA SURSEI

Impactul asupra sănătății cauzat de poluarea din marile orașe ale României este dublat de tăierile abuzive a ultimelor pâlcuri de păduri care au mai rămas în împrejurimile acestora. Se taie chiar și ultimii arbori cu dimensiuni monumentale. Rând pe rând fiecare parcelă este rasă și transformată progresiv în boscheți cu titlul de pădure regenerată, lăsând orașele țării fără plămâni. Dar arborii bătrâni nu sunt bolnavi și nu trebuie înlocuiți. Ei produc cel mai mult oxigen, protejează solul și apa, preiau și stochează carbonul din atmosferă, sunt adăpost și sursa de hrană pentru multe viețuitoare și reglează clima. În prezent nu se mai ține cont deloc de funcțiile sociale, de recreere și ecologice ale pădurii. Nici măcar în pădurile incluse în arii protejate Natura 2000 nu se protejează strict mai mult de 1% din suprafața lor. Singura sursă de oxigen și de stabillizare a climei locale dispare, zi de zi. Odată cu ele dispar și viețuitoarele, inclusiv păsările cântătoare. Suntem codașii europei și la spațiul verde per cap de locuitor în interiorul orașelor.

În consecinţă, s-a redus semnificativ calitatea vieții cetățenilor, potenţialul pădurilor pentru combaterea hazardelor climatice, hidrologice şi geomorfologice și a fost afectată biodiversitatea. Anual, 20 755 de cetățeni cu domiciliul în România mor din cauza poluării, dintre care 15 126 din cauza poluării aerului, potrivit celui mai recent raport al organizației Global Alliance on Health and Pollution.

În acest moment doar 1% din cele aproximativ 13.000 de hectare ale ariilor protejate din Codrii Iașilor sunt ferite de tăieri. Restul de 99% sunt exploatabile. Se taie ultimele parcele cu păduri seculare cu vârsta medie de 120-160 de ani. Romsilva și Ministerul Mediului au aprobat exploatarea a peste 750.000 metri cubi de lemn pentru actualul deceniu fără studii de evaluare adecvată și strategică. În lipsa acestor evaluări obligatorii, Comisia Europeană a demarat un infringement împotriva României, procedurile urmând sa conducă la sancțiuni aspre care vor fi stabilite de Curtea Europeană de Justiție în cursul acestui an.

Vorbim despre o arie protejată din care doar 1% este cu adevărat protejat. Este o rușine națională. Cerem Ministerului Mediului să crească suprafața strict protejată 10 km în jurul orașului și măcar la 50% din suprafața totală a ariilor protejate și să înființeze aici un nou parc natural ”, a spus Veronica Tulpan, coordonator de campanii al Agent Green.

Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România pentru habitate și păsări. Este o arie naturală (păduri de foioase, păduri în tranziție, pășuni, pajiști, terenuri arabile, pâraie tributare văii Bârladului) încadrată în bio-regiunea continentală a Podișului Central Moldovenesc ce adăpostește și conservă o gamă diversă de floră spontană și faună sălbatică. Aria naturală dispune de două tipuri de habitate naturale (păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum și Păduri dacice de stejar și carpen) ce asigură condiții de hrană și viețuire mai multor specii de mamifere mici, păsări și insecte și protejează elemente floristice rare.