Contact
 

Replica Agent Green cu privire la reacția Romsilva în cazul investigatorului agresat în Semenic

Replica Agent Green cu privire la reacția Romsilva în cazul investigatorului agresat în Semenic

București 18 mai 2018

Informare de presă

Prestația Romsilva în Semenic considerată ”varză” de președeintele ANANP, demis de premierul Dăncilă

Agent Green este dezamăgită de reacția oficială a Romsilva care include afirmații tendențioase și mincinoase referitoare la agresiunea asupra investigatorilor Agent Green din Parcul Național Semenic – Cheile Carașului (PNSCC). Mai mult, administrarea parcului de către Romsilva este în afara cadrului legal.

Pe data de 20 aprilie 2018, un investigator Agent Green a fost agresat de angajatul unei firme de exploatare, în timp ce realiza o documentare în Parcul Național Semenic Cheile Carașului. Angajatul firmei a amenințat cu bătaia membrul echipei, i-a blocat accesul pe un drum județean și a încercat să pătrundăabuziv în autoturismul investigatorului.

În cursul zilei de ieri, 17 mai 2018, Agent Green a făcut publice imaginile agresiunii din Parcul Semenic. Cu doar câteva ore mai târziu, fără să facă vreo verificare, RNP Romsilva a emis un comunicat de presă din dorința de a denatura realitatea din teren care este și probată cu imagini video.

Înainte de a prezenta clarificările noastre, reamintim că înaintea agresării investigatorilor Agent Green, asociația publicase anterior informații detaliate cu privire la exploatările din Parcul National Semenic.

 

Comunicat de presă Agent Green:

https://www.agentgreen.ro/semenic-parcul-national-unde-trecutul-intalneste-prezentul-dar-nu-si-viitorul/

VIDEO: https://vimeo.com/245355815

 

Ulterior, asociația a expus planul diabolic al Romsilva de a crește și mai mult suprafața exploatabilă din parc:

https://www.agentgreen.ro/romsilva-propune-cresterea-suprafetei-exploatabile-din-parcul-national-semenic/

Planul de management propus de Romsilva pentru creșterea euprafețelor exploatabile este disponibil aici:

http://pnscc.ro/wp-content/uploads/2018/02/Plan-Managemet-Semenic-Cheile-Carasului-draft.pdf

Un nou membru al Consiliului Științific și-a dat demisia ieri din cauza presiunilor Romsilva pentru creșterea suprafețelor exploatabile. Este a 4-a demisie de la acest parc după Mugurel Gheorghe, Stretco Milanovici și Lucian Parvulescu. Mihaela Sopincean și-a depus mandantul acuzând presiuni și abuzuri din partea conducerii Parcului și a RNP Romsilva în realizarea și votarea planului de management. Ministerul Mediului – România ține în continuare ochii închiși când vine vorba de activitățile Romsilva din parcurile naționale.

Mai mult, Agent Green a devoalat echipa de silvicultori, care a lucrat la planul de creștere a suprafețelor exploatabile din Semenic:

https://vimeo.com/264575663

Într-o înregistrare obținută de Agent Green, președintele Agenției Naționale de Arii Protejate (ANANP), domnul Florian Udrea, reproșează și acuză RNP Romsilva că managementul din Parcul Național Semenic “este varză” și a sugerat rezilierea contractului de administrare.

VIDEO:

https://vimeo.com/270371376

La întâlnire au participat, alături de președintele ANANP, Florian Udrea, vicepreședinții Carmelia Balanica și Ionel Petre, angajați ai PN Semenic și directorul de Parc, Ifca Nicolae, iar din partea RNP Romsilva a fost prezent șeful departamentului arii protejate, Dragoș Mihai. Deși ANANP a impus RNP Romsilva termen limita de predare a unui draft de plan de management data de 15 ianuarie, niciun document oficial nu a fost depus oficial până la acest moment la sediul ANANP. La scurt timp, premierul Viorica Dăncilă la înlăturat pe domnul Florian Udrea de la șefia ANANP.

În lumina acestor dezvăluiri, Agent Green înțelege să aducă o serie de clarificări la comunicatul RNP Romsilva, care într-un mod tendențios încearcă să minimalizeze evenimentul și să ascundă abuzurile care se petrec în Parcul Național Semenic, pe care îl administrează.

 

Așadar, facem următoarele precizări:

– drumul de acces către zona de exploatare Toplița nu este indicat ca fiind un drum forestier cu accesul restricționat, așadar simpla invocare a unor aspecte din legislație nu scutește RNP Romsilva să respecte ea însăși legea pe care atât de grăbit o invocă în cazul unor terțe persoane. În conformitate cu art 83 din legea 46/2008 – condițiile de acces se afișează pe indicatoare specifice, la intrarea pe drumul forestier. Romsilva dovedește că a încălcat de peste 10 ani Codul Silvic pentru că atât drumul forestier din valea Topliței, cât și toate celelalte drumuri forestiere administrate de Romsilva, nu au montate astfel de indicatoare.

– investigatorul Agent Green a fost blocat în autoturism la intersecția cu drumul județean 582C și în discuția cu agresorul nu a utilizat niciodată sintagma – “drum forestier public” Drumul județean 582C este un drum care face accesul la Peștera Comarnic, cu alte cuvinte este un traseu turistic extrem de prost marcat, care poate induce în eroare orice turist interesat sa acceseze zona.

– investigatorul Agent Green a afirmat că nu are nevoie de nicio autorizație în contextul realizării de filmări și camere ascunse în parchetele de exploatare active. Agent Green realizează materiale de interes public (investigații privind criminalitatea ecologică și impactul exploatărilor agresive în interiorul Parcurilor Naționale) care ulterior sunt difuzate în cadrul evenimentelor publice, în mediul online, în conferințe de presă și care sunt preluate ulterior de către mass media. În ceea ce privește invocarea art 53 din OUG 57/2007 – Permisul de acces nu este reglementat legal din punct de vedere al procedurilor de acordare și a formatului tipizat, iar Administrația PNSCC din subordinea Romsilva în 14 ani nu a eliberat nici un permis de acces, nu a specificat acest lucru pe website-ul instituției și la intrările în parcul național. De altfel este evidentă încercarea nereușită de intimidare a Romsilva deoarece prevederea la care face referire este inaplicabilă! Romsilva ar trebui să să fie îngrijorată că prin rangeri și pădurari este incapabilă să asigure securitatea cetățenilor, turiștilor. Accesul pe drumul forestier este permis dacă nu este interzis prin indicatoare, sau bariere, așa cum este este cazul în Valea Topliței.

– imaginile surprinse și informațiile publicate de Agent Green în interiorul PNSCC cu răuri infestate de ulei industrial ale TAF-urilor, albii de pârâuri folosite ilegal pentru tragerea buștenilor, cioate care nu prezentau marcă legală vizibilă, drumuri forestiere nelegale, abuzuri în interiorul Rezervațiilor Naturale și interpretări discreționare și abuzive ale conducerii PNSCC și RNP Romsilva în ceea ce privește noul plan de management al parcului, toate acestea sunt informații reale și probate prin documente și imagini. Într-un mod vădit tendențions și mincinos RNP Romsilva uită că pentru administrarea dezastroasă a Parcului Național Semenic – Cheile Carașului de către Romsilva,  Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a acordat calificativul “insuficient”, iar controalele Gărzii Naționale de Mediu s-au definitivat cu identificarea unor ilegalități.

 

”Invocarea unor controale ale unor instituții ale statului, care în unele cazuri nu au vizitat parchetele de exploatare și nu au verificat realitatea din teren, ci doar pe cea din documente, și nu au descoperit nicio ilegalitate, este doar o metodă greșită de comunicare a Romsilva care dorește să albească din pix abuzurile trecute și viitoare din interiorul PNSCC și să se ascundă în spatele unor rapoarte așa-zis favorabile.”, a spus Andrei Ciurcanu, director investigații Agent Green.

 

 

Agent Green solicită Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, administratorul pădurilor care aparțin statului român, să respecte întocmai:

  • Anexa 1, b) din OUG57/2007 cu privire la scopul şi regimul de management al parcurilor naționale
  • Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor
  • Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice
  • contractul de administrare cu privire la reziliere ca urmare a încălcării obligațiilor asumate de 14 ani
  • Recomandările organizaţiilor internaţionale autorizate cu privire la respectarea conservării pe minim 75% din suprafață – Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii
  • Normele silvice 5 privind categoria funcțională 1.5.c Păduri constituite în rezervații naturale (T1).

 

Extras O.U.G. 57/2007:

Parcurile naţionale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologie sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice. Managementul parcurilor naţionale asigură menţinerea cadrului fizico-geografic în stare naturală, protecţia ecosistemelor, conservarea resurselor genetice şi a diversităţii biologice în condiţii de stabilitate ecologică, prevenirea şi excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosinţelor terenurilor, incompatibilă scopului atribuit. Regimul de gospodărire se stabileşte prin regulamente şi planuri proprii de protecţie şi conservare aprobate de autorităţile naţionale ştiinţifice şi administrative abilitate, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. În perimetrele lor vor fi cuprinse ecosisteme sau fracţiuni de ecosisteme terestre şi acvatice cât mai puţin influenţate prin activităţi umane. Elementele cu valoare deosebită de pe cuprinsul parcurilor naţionale pot fi delimitate şi puse sub un regim strict de protecţie ca rezervaţii ştiinţifice. Parcurile naţionale se întind în general pe suprafeţe mari de teren. În perimetrul parcurilor naţionale sunt admise doar activităţile tradiţionale practicate numai de comunităţile din zona parcului naţional, activităţi tradiţionale ce vor fi reglementate prin planul de management. Parcurile naţionale corespund categoriei II IUCN “Parc naţional: arie protejată administrată în special pentru protecţia ecosistemelor şi pentru recreere”.

 

Agent Green va sesiza public organele de control cu privire la ilegalitățile depistate în fondul forestier sau ariile protejate administrate de Romsilva!

Conform OUG57/2007, în perimetrul parcurilor naţionale sunt admise doar activităţile tradiţionale practicate numai de comunităţile din zona parcului naţional, activităţi tradiţionale ce vor fi reglementate prin planul de management. Exploatările forestiere comerciale nu sunt activități tradiționale ale comunităților și încalcă Scopul prevăzut de lege: “pentru protecţia ecosistemelor şi pentru recreere”

Romsilva a încălcat art. 22 (1) din OUG57/2007 care prevede “Termenul pentru elaborarea planului de management este de maximum 2 ani de la semnarea contractului de administrare”. Romsilva a administrat și continuă să administreze parcul național în afara cadrului legal, de 14 ani de zile.

Atitudinea RNP Romsilva se încadrează însă perfect în tabloul general actual al derapajelor instituționale, al comportamentului abuziv al autorităților de stat și a oficialilor față de societatea civilă și față de ideea de transparență, dialog și echilibru.

Mimarea deschiderii spre comunicare și politica porților deschise sunt strategii de comunicare pe care Romsilva le utilizează în situații de criză. Aceste strategii nu sunt doar stîngace, dar și inutile în fața evidenței. Parcul Național Semenic Cheile Carașului este supus unei presiuni enorme pentru exploatarea masei lemnoase, o presiune încurajată și permisă abuziv de RNP Romsilva și de către conducerea parcului PNSCC.

Rănile adânci, exploatările la scară comercială, intervențiile distructive în Rezervațiile Naturale și presiunea Romsilva pentru modificarea planului de management al PNSCC, din dorința de a exploata și mai multă masă lemnoasă, sunt dovezi ale faptului că Regia Națională a Pădurilor, din dorința de a face profit cu orice preț, calcă în picioare regulile IUCN (International Union for Conservation of Nature), legislația națională în vigoare și unele principii de bază pe care se fundamentează administrarea corectă a unui Parc Național, adică protecție și conservare.

No Comments

Post A Comment

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.