Contact
 

Riscurile cartofului modificat genetic Amflora sunt insuficient evaluate

Riscurile cartofului modificat genetic Amflora sunt insuficient evaluate

Agent Green cere Ministerului Mediului să îl interzică și să evalueze riscurile

Agent Green se opune introducerii deliberate în mediu a cartofului modificat genetic Amflora (EH92-527-1) produs de corporația BASF pentru conținut sporit de amidon, soi ce a fost autorizat ieri de Comisia Europeană [1].

Obiecțiile legale, științifice [2] și economice ale organizației cu privire la Amflora sunt:

1. Rezistență la antibiotice
Cartoful MG Amflora conține gene marker care dau rezistență la antibiotice precum kanamicina și neomicina. Directiva europeană 18/2001 transpusă în România prin OUG 43/2007 impune eliminarea de gene care dau rezistență la antibiotice până în decembrie 2004. Atât Organziația Mondială a Sănătății, cât și Agenția Europeană a Medicamentului sunt de părere că antibioticele afectate de cartoful MG au un rol important în medicină. Cu toate acestea EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor) a ignorat aceste aspecte, iar cartoful MG urmează să fie folosit la scară industrială începând cu această primăvara.

2. Cartoful MG nu este echivalent substanțial cu cel nemodificat genetic
În afara de cantitatea sporită de amidon există diferențe semnificative în compoziția chimică a cartofului MG recoltat față de varietățile parentale convenționale. Aceste diferențe includ vitamina C, zaharoză, glucoză, fructoză, nitrați și fibre digerabile. Astfel de rezultate ar fi trebuit investigate mai amănunțit.

3. Toxicitate
În studiile efectuate s-a observat că animalele de sex feminin testate cu Amflora au prezentat diferențe semnificative între globulele albe și greutatea splinei în comparație cu animalele hrănite cu varietățile parentale convenționale ale cartofului. Astfel de diferențe ar fi trebuit investigate amănunțit de EFSA pentru a stabili în ce măsură sunt relevante pentru sănătatea oamenilor și a animalelor.

4. Contaminare
Este foarte probabil că Amflora va contamina mediul și alimentele. Nu există legislație agreată la nivel comunitar pentru coexistența plantelor MG cu cele nemodificate genetic și cu toate acestea autorizarea cartofului MG este valabilă pentru toate cele 27 de state membre, inclusiv România. Pe lângă riscul polenizării culturilor învecinate care nu este neglijabil, cel mai mare pericol îl reprezintă tuberculi voluntari de cartof care râmân în pământ după recoltare.

5. Evaluare neadecvată
Opinia EFSA nu îndeplinește cerințele Directivei 18/2001 cu privire la evaluarea impactului asupra mediului deoarece se bazează doar pe date furnizate de producător (BASF). Aceste date nu includ efectele asupra biodiversității și nici implicațiile ecologice ale cultivării cartofului pentru toate regiunile biogeografice ale Europei.

6. Există alternative nemodificate genetic care produc amilopectină
Emsland Group din Germania comercialziează un soi de cartof convențional care produce conținut sporit de amilopectina și care nu prezintă riscuri [3].

Agent Green cere Ministerului Mediului să interzică importul și cultivarea cartofului MG Amflora și să demareze un studiu pe termen lung de evaluarea impactului asupra mediului pentru acest organism.

 

NOTE:

[1] Comisia Europeana, Questions and Answers on Genetically Modified Organisms, 02.03.2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/58&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

[2] Obiecțiile științifice au fost formulate de Janet Cotter, Greenpeace International Research Unit și cercetător la Universitatea Exeter, Marea Britanie; tel: +447812174783, email: [email protected]

[3] Comunicat de presa Emsland Group, 25.09.2009

http://web47.freisign.your-host.de/content.php?item=635&action=details&id=28&page=1&&NXTSTPID2=cc541efcd66f3a856496f512ba0a05e3&NXTSTPID2=1ec42f8e250fa4d87af028dcaac64aea&NXTSTPID2=5184c9d58805bbcf31530f114c44e27d&NXTSTPID2=2d29ff52ea497501f17c40ad10d7af77

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.