Sacoșele biodegradabile trebuie să respecte standardele europene

blank

Asociațiile ”Agent Green” și ”Salvați Dunărea și Delta” consideră că Eco Taxa pe sacoșele care nu sunt biodegradabile trebuie aplicată conform normelor europene pentru a proteja mediul și sănătatea oamenilor.

Ordonanța Guvernului (OG) 25/2008 este clară în privința aplicării Eco Taxei de 0,20 lei pentru sacoșele din materiale care nu sunt biodegradabile (nota 1). Ordinul de Ministru (OM) pentru aprobarea metodologiei face legatura cu standardele care se pot aplica pentru certificarea materialelor biodegradabile (nota 2) și stabilește caracterul biodegradabil al materialului (nota 3). Având în vedere că România este stat membru al UE, standardele care trebuie aplicate în România sunt normativa europeană EN 13432 și standardul românesc SR 13432.

Directiva UE pentru ambalaje şi deşeuri din ambalaje (94/62/EC) defineşte obligaţiile pentru ambalajele considerate reutilizabile. Standardul armonizat EN 13432 amplifică aceste obligaţii cu accent pe recuperarea materialelor organice şi a ambalajelor biodegradabile. Normativa EN 13432 transpusă în România prin SR 13432 stabileşte procedurile de laborator atât pentru biodegradabilitatea şi compostabilitatea materialelor, cât şi pentru determianrea constituenţilor cu potenţial dăunător din materialele pentru ambalaje.
De fiecare dată când un produs este pus pe piaţă drept „biodegradabil” trebuie asigurată conformarea cu Directiva 94/62/EC prin evaluarea produsului utilizând normativa EN 13432. Până în prezent nici un material din polietilenă aditivată folosit la fabricarea sacoșelor nu a demonstrat respectarea normativei EN 13432 pentru a putea fi considerat biodegradabil. Certificarea și etichetarea produselor în baza normativei EN 13432 prin laboratoare certificate se aplică pentru toate produsele care sunt prezentate drept „biodegradabile” şi/sau „compostabile”. În România există deja posibilitatea de a asigura certificarea și etichetarea corectă a produselor biodegradabile. Conform ultimei evaluări a Asociației ”European Bioplastics”, materialele din polietilenă aditivată conţin metale grele în compoziții și concentrații foarte variate. Unii compuşi metalici folosiţi în aceste produse sunt clasificaţi şi etichetaţi sub Directiva 67/548/EEC la categoria Substanţe Periculoase CMR (carcinogene, mutagene, toxice pentru reproducere) (nota 4). O nouă evaluare este în curs de realizare.

Asociațiile ”Agent Green” și ”Salvați Dunărea și Delta” cer:
– Ministerului Mediului să asigure aplicarea Eco Taxei prin respectarea standardelor europene
– Parlamentului României să adopte legea pentru modificarea OG 25/2008 făcând legatura doar cu normativa europeană EN 13432 și standardul românesc SR 13432
– Producătorilor de polietilenă aditivată să prezinte public certificate de biodegradabilitate conform normelor europene în vigoare
”Legea pt taxarea sacoșelor care nu sunt biodegradabile este bună. Scutește de taxă pungile cu adevărat biodegradabile, obligă menționarea taxei pe bonul fiscal și la raft. Totuși legea este deocamdată eronat interpretată de către cei ce doresc să facă mai mult profit punând pe piață produse care nu respectă standardele potrivite. Nu suntem în SUA. De doi ani suntem în UE unde standardele sunt mai stricte când vine vorba de protejarea sănătății oamenilor și a mediului. Trebuie să respectăm regulie casei în care am intrat. Singura opțiune pe care o are Ministerul Mediului în această situație pentru a dovedi că îi pasă de mediu și de oameni este să aplice Eco Taxa și să coreleze precis și urgent ordonanța cu normativa EN 13432”, a spus Gabriel Păun, Agent Green.
CONTACTE:
Gabriel Păun, Agent Green, 0744 351977, [email protected]
Anamaria Bogdan, Salvaţi Dunărea şi Delta, 0729 882904, [email protected]
NOTE:
(1) – OG 25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu publicată în Monitorul Oficial nr. 628 din 29.08.2008: ”o taxă, denumită în continuare ecotaxă, în valoare de 0,2 lei/bucată pentru pungile de tip sacoşă din materiale care nu sunt biodegradabile, începând cu data de 1 ianuarie 2009, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează la loc vizibil în vederea informării consumatorilor finali;
(2) – OM privind modificarea și completarea OM MMGA nr 578/2006 pt aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu publicat in MO nr 864/22.XII.2008, Partea I: ”Art 67 – Caracterul biodegradabil al materialului se stabileste in baza evaluarii confomitatii … cu urm categorii de standarde aplicabile: standarde internaționale, standarde românești sau standarde naționale ale statelor membre ale UE care adoptă standarde europene armonizate.”
(3) – OM privind modificarea și completarea OM MMGA nr 578/2006 pt aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu publicat in MO nr 864/22.XII.2008, Partea I, Capitolul XI, Art 69, punctul 14:.” La anexa la metodologie punctul 5.1 are urmatorul cuprins:
5.1. Biodegradabilitate = descompunerea unui component chimic organic sub acțiunea microorganismelor:
a) în prezența oxigenului in dioxid de carbon, apă, săruri minerale și apariția unei noi biomase
b) în absența oxigenului in dioxid de carbon, metan, săruri minerale și crearea unei noi biomase”
(4) – Poziția Asociației ”European Bioplastics” față de sacoșele din polietilena degradabilă:
https://www.european-bioplastics.org/media/files/docs/en-pub/050606_Position_Degradable_PE.pdf