defrisari fagaras

STOP tăierilor ilegale

Frecvența:

Stop tăierilor ilegale

1% din tăierile ilegale de lemn sunt depistate în prezent în România. 19 milioane de metri cubi de lemn dispar anual din păduri, pe lângă cei 19 exploatabili legal.

Cererea de lemn si stresul asupra padurii au crescut odată cu industrializarea, deschiderea de noi fabrici uriase care proceseaza milioane de metric ubi anual, fiecare, metodele de furt s-au diversificat, distrugând progresiv pădurile primare și seculare din România, ultimele suprafețe vaste de sălbăticie din Europa.

Pădurile seculare, aceste laboratoare naturale de biodiversitate nu pot și nu trebuie să țină pasul cu ritmul accelerat al industriei lemnului, ele fiind cele mai importante arme în lupta cu schimbările climatice, casa unui lanț trofic complet, format din specii dispărute demult în majoritatea țărilor europene.

Cum luptăm împotriva tăierilor ilegale?

 

  • Investigăm. Urmărim zone de interes național, răspundem la sesizări punctuale și colaborăm cu alți iubitori de natură, expunem crimele de mediu și cerem luarea măsurilor necesare.
  • Procese în instanță și plângeri la Comisia Europeaă pentru tăieri în ariile protejate. În prezent, Avocatul Naturii are peste 130 de procese pentru acces la informații și tăieri ilegale. În urma celor două plângeri înaintate de Agent Green și partenerii EuroNatur și ClientEarth, Comisia Europeană a deschis procedura de infringement.
  • Propunem legi care să îmbunătățească sistemul și inițiative și proceduri punctuale pentru oprirea tăierilor ilegale.
  • Montăm sisteme de alarmă ascunse în păduri, care trimit notificări atunci când detectează sunet de drujbă, în cadrul proiectului Ranger Green
  • Susținem SUMAL – Sistemul de urmărire a materialului lemnos – am fost în grupul de lucru încă de la început, am reacționat la fiecare amânare, am propus îmbunătățiri, am cerut toate acestea alături de 8000 de oameni la Marșul pentru păduri împreună cu Greenpeace și Declic
  • Mobilizăm societatea civilă prin acțiuni de conștientizare a problemei tăierilor ilegale și implicare civică online sau offline, sesizări, petiții, proteste creative, plantări și alte acțiuni.
  • Educație. Întreaga abordare Agent Green gravitează în jurul importanței naturii în viața umană, folosind referințe științifice și promovând întotdeauna metode aproape de natură, precum în proiectul Forever Forest și eco-educația în Sunt Natură.

Solutii administrative

1. (Re)profesionalizarea și depolitizarea administrației silvice și recrutarea/promovarea pe bază

de competențe, valoare, performanță, meritocrație în funcțiile de conducere de la toate

nivelurile. Regia Națională a Pădurilor trebuie transformată într-o Administrație de Stat,

plătită din taxe și impozite pentru a elimina dependența financiară actuală de volumul de

lemn exploatat (după modelul de succes din perioada interbelică).

2. Excluderea activităților de exploatare a pădurilor din atribuțiile Administrației Silvice De Stat.

3. Sancționarea financiară și penală a elaboratorilor de amenajamente silvice atunci când aceștia

încadreaza eronat pădurile în categorii funcționale necorespunzatoare cu rezultat în

degradarea sau compromiterea acestora, cu afectarea siguranței naționale. Retragerea /

suspendarea dreptului de a mai elabora amenajamente silvice, similar cu suspendarea

certificării / atestatului pentru firmele de exploatare.

4. Subvenționarea de către stat a lucrărilor forestiere nerentabile pentru proprietari, dar

necesare dezvoltării arboretelor, cu stabilirea unor priorități privind menținerea și crearea

unor păduri cât mai apropiate de cele naturale prin biodiversitate, structură și compoziția

speciilor.

5. În cazul exploatării și neîmpăduririi terenurilor private în maxim 2 ani, să se impute

proprietarilor echivalentul funcțiile sociale și de protecție, ca penalizare, fiind vorba de daune

sociale, suportate de toți. Dacă cuantumul cumulat al acestor penalizări neplătite, timp de 2

ani, ajunge la valoarea de piață a terenului despădurit, terenul respectiv să poată fi

naționalizat, cu motivarea de subminare a siguranței naționale, proprietarul fiind incapabil de

gestionarea unui bun național.

6. Achiziționarea de către Stat a pădurilor cu funcții importante sociale și de protecție, după justa

despăgubire a vechilor proprietari.

7. Încredințarea gestionării pădurilor care aparțin comunelor, bisericilor sau altor colectivități

publice, administrației silvice de stat.

8. Stimularea proprietarilor privați să se constituie in asociații puternice pentru a-și îngriji

împreună pădurile.

9. Intensificarea utilizării lemnului pentru producția de bunuri prelucrate superior, cu valoare

adaugată ridicată, eliminarea permanentă a exportului de bușteni și limitarea exportului de

produse brute (cherestea) la maxim 25% din lemnul recoltat în fiecare an.

10. Elaborarea unui program național care să vizeze creșterea utilizării lemnului în construcții,

dezvoltare/ regenerare urbană, clădiri publice.

11. Reducerea cantității de lemn utilizat pentru foc, creșterea randamentului la arderea lemnului

de foc, trecerea la surse alternative de încălzire care nu includ combustibili fosili.

Subvenționarea lemnului de foc pentru populația din comunitățile care se încălzesc cu lemn și

care nu au alte surse locale de venit.

12. Informatizarea și tehnologizarea sectorului forestier – administrații silvice, gărzi forestiere,

autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

13. Elaborarea unor cerințe / condiții de performanță pentru activitățile cu impact asupra mediului

(exploatarea pădurilor, construcția de drumuri forestiere, etc.), care să fie asumate prin

contract de către agenții economici care le realizează.

14. Dezvoltarea și implementarea unei proceduri de evaluare de mediu a activităților din sectorul

silvic cu impact semnificativ asupra mediului eficiente, bazate pe condiții/cerințe și proceduri

clare, care să fie respectate încă din etapa de elaborare/proiectare a respectivelor programe,

planuri sau proiecte.

15. Retehnologizarea activității de exploatare cu utilaje moderne care să reducă și să limiteze

impactul de mediu. Orice construcție în domeniul forestier (drum forestier, panouri, bariere)

să se supună legii construcțiilor. Traseele de scos apropiat să aibă o plaificare exactă și să fie

remediat solul în totalitate sau să se caute soluții alternative dacă este risc de degradare a

solului și rocii prin transportul arborilor.

16. Transparența întregii activități silvice prin consultarea publică a oricăror lucrări silvice,

publicarea pe internet a tuturor planurilor, planificărilor și autorizațiilor emise. Publicarea

rezultatelor controalelor și măsurile dispuse.

SOLUTII PENTRU ÎNTĂRIREA TRASABILITĂȚII ȘI COMBATEREA TĂIERILOR ILEGALE

1. Implementarea unui sistem obiectiv, transparent, eficient de evaluare a volumului de lemn

introdus în piață, de autorizare a transportului lemnului și de monitorizare a circulației

materialului lemnos. Se va avea în vedere posibila renunțare treptată la actele de punere în

valoare (APV-uri) și la vânzarea lemnului pe baza evaluării volumului de lemn pe picior, în

favoarea vânzării lemnului recoltat, sortat și măsurat la rampă.

2. Eficientizarea monitorizării și controlului activităților silvice.

3. Asigurarea transparenței și participării pasive a cetățenilor la monitorizarea activităților din

silvicultură și cpmbaterea tăierilor ilegale prin dezvoltarea de instrumente care să permită

implicarea acestora și prin punerea la dispoziția publicului a unor date, informații și

instrumente adecvate de evaluare și sesizare a ilegalităților.

4. Îmbunătățirea SUMAL prin utilizarea de hărți satelitare de înaltă rezoluție, sisteme de

monitorizare video a platformelor, depozitelor de material lemnos, a drumurilor și căilor de

acces în pădure, urmărirea prin GPS (punct de plecare, rută, destinație) a tuturor

transporturilor cu lemn (inclusiv cele care circulă cu lemnul acoperit de prelată sau aflat în

containere, basculante etc), fotografii din spatele vehiculelor cu numărul de înmatriculare și cu
încărcătura.

5. Înființarea Justiției Verzi, cu procurori și judecători de mediu, specializați pe respectarea

legislației naționale, europene și a tratatelor și convențiilor internationale, cum sunt cele

adoptate de Conferinta Natiunilor Unite pentru Mediu si Dezvoltare (1992), Aarhus (2001),

Espoo (1997) și de Conferintele ministeriale pentru protectia padurilor europene (Strasbourg,

1990; Helsinki 1993; Lisabona 1998).

Ce poți face acum?

 

Trimite un email la Ministerul Mediului în care ceri lansarea rapidă a SUMAL 2.0, amânat de 4 ori în ultimul an. Problema tăierilor ilegale se va rezolva într-o mare măsură prin implementarea corectă a SUMAL 2.0 și prin mobilizarea societății civile.

Cont LEI

Denumire entitate nonprofit: Asociaţia Agent Green
Cod unic de înregistrare: 25261826
Cont IBAN LEI: RO02RNCB0072156916030001

Cont Euro

Information about the bank:

Name: Banca Comerciala Romana, Sucursala Sector 1 Bucuresti
Adress: Calea Victoriei nr. 155, Bucuresti, Sector 1
Swift Code: RNCBROBU

Information about the account holder:
Name: Asociatia Agent Green
Cod IBAN EURO account: RO72RNCB0072156916030002

Îți mulțumim pentru implicare!

# acțiuni / lună

Vei fi redirecționat către procesatorul de plăți.

blank
defrisari fagaras
lei

Custom Amount

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 1 lei lunar

Detalii transfer

Detalii plată:

Donație

Beneficiar:

Asociația Dăruiește Viață

Cod fiscal:

30563375

Banca:

ING Bank, sucursala Bucuresti

IBAN (CONT LEI)

RO08 INGB 0000 9999 0317 5286

IBAN (CONT EURO)

RO68 INGB 0000 9999 0471 5148

Poți face o donație offline, prin transfer bancar, poți folosi următoarele date:

Beneficiar:
Asociaţia Agent Green

Banca:
Banca Comerciala Romana

Cont LEI:
RO02 RNCB 0072 1569 1603 0001

Cont EURO:
RO72 RNCB 0072 1569 1603 0002

În formularul bancar de transfer în câmpul - Referință - te rugăm să completezi titlul proiectului pentru care vrei să donezi sau mențiunea "Donație Agent Green", daca donația ta este în scop organizațional.

Ne poți scrie oricând la [email protected]
Toate contribuțiile sunt neimpozitabile.