Contact
 

Scrisoare deschisă cu privire la procesul de reasociere al FSC cu firma Holzindustrie Schweighofer

Scrisoare deschisă cu privire la procesul de reasociere al FSC cu firma Holzindustrie Schweighofer

Agent Green apreciază eforturile HS și încurajează compania să continue eforturile pentru a opera sustenabil și în legalitate, dar consideră că, în acest moment, procesul de reasociere al FSC cu Holzindustrie Schweighofer (HS) este prematur și neadecvat.

Vă aducem la cunoștință faptul că în urma controlului oficial din anul 2015 al ministerului mediului, când au fost descoperite, în fabricile Holzindustrie, volume impresionante de lemn exploatat ilegal, rapoartele inspectorilor au fost înaintate procurorilor de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justitie. În lipsa unor rezultate ale anchetei aflată încă în derulare, riscurile începerii unei reasocieri sunt mari. Până când ancheta procurorilor nu va fi definitivată, noi considerăm că o reasociere ar fi un pas irațional.

Suntem îngrijorați de asemenea că există în continuare riscul semnificativ ca lemn exploatat ilegal să intre pe porțile fabricilor de procesare. Care va fi reacția publică, oficială a FSC, dacă procurorii vor confirma că ilegalitățile și prejudiciile au fost semnificative și că acestea continuă, iar derapajele sunt chiar mai profunde decât au arătat jurnaliștii și ONG-urile, în investigațiile pe care le-au realizat în ultimii ani?

Am luat la cunoștință faptul că în ultimele luni au existat demersuri lăudabile întreprinse de compania austriacă, pentru a începe un program de respectare a condițiilor impuse de FSC. Dar, aceste eforturi sunt doar primii pași ai unui proces îndelung, care nu garantează că promisiunile vor fi onorate. Faptul că HS a reușit, într-un interval scurt de timp, să dezvolte un sistem de minimă transparență privind activitatea cu lemn, ca reacție la acuzațiile FSC și imediat după ce jurnaliștii și ONG-urile de mediu au dezvăluit practicile companiei prin care se încurajează exploatarea ilegală de masă lemnoasă, arată reaua credință istorică și faptul că această companie a dispus dintotdeauna de resursele umane și financiare necesare pentru a preveni achiziția de lemn exploatat ilegal. Compania ar fi putut să-și schimbe și să-și îmbunătățească politicile cu mult timp înainte ca aceste lucruri să fie descoperite și publicate în presă. Era o chestiune de voință și respectare a unor angajamente, în condițiile în care HS a insistat mereu pe o experiență vastă în domeniu, pe o tradiție de 300 de ani în industria de prelucrare a lemnului, transparență și o continuă colaborare cu instituțiile Statului Roman, ONG-uri, presă și societatea civilă.

Am analizat cu deosebită atenție documentele puse la dispoziție de FSC, pentru întâlnirea din 3-4 mai 2017, la București. Cel mai mult ne-au atras atenția informațiile din documentul FSC Conditions Framework for the Schweighofer Group. Majoritatea condițiilor pe care grupul Schweighofer Group se angajează să le îndeplinească, pentru a intra în procesul de recertificare, ridică mari semne de întrebare.

Vă prezentăm în cele ce urmează câteva exemple de astfel de angajamente înaintate Holzindustrie Schweighofer, față de care Agent Green solicită clarificări suplimentare și aduce argumente care necesită explicații ferme, înainte de orice altă discuție despre o posibilă reasociere cu FSC.

 

ANGAJAMENT #1

”Holzindustrie Schweighofer (HS) has a sourcing policy in place that clearly excludes sourcing and trading with material from disputed forest land. HS engages with suppliers, authorities and stakeholders to identify potential land ownership disputes across its supply chains.”

OPINIA AGENT GREEN

Practic, compania HS se angajează în fața panelului FSC că va își impune o politică drastică și nu va accepta lemn care provine din terenuri forestiere, a căror proprietate este disputată în instanță.

Agent Green nu are cunoștințe despre implementarea reală a unui astfel de program de identificare a terenurilor disputate în instanță. Investigațiile noastre arată că, recent, depozitul HS de la Săcel a primit lemn de la Asociația Composesorală Cisla, județul Maramureș. Pădurea acestei asociații este disputată în instanță, iar in condiții legale, Ocolului Silvic Silva Borșa, cel care se ocupă de administrarea și exploatarea pădurii, i-a fost suspendat serviciul silvic pe data de 21.12.2016.

În ciuda acestui proces în instanță și al suspendarii serviciului silvic, HS nu a implementat politica de aprovizionare, despre care susține că exclude în mod clar aprovizionarea și comercializarea de material lemnos, de pe terenurile disputate în instanță. Dacă ar fi implementat-o, atunci ar fi descoperit că la doar câteva zile de la suspendarea serviciului silvic, depozitul din Săcel a primit peste 120 de metri cubi de lemn din pădurea contestată. Dovada stau informațiile din SUMAL. HS Sacel a primit 45 de mc în 22 decembrie 2016, 38 de mc pe 12 ianuarie 2017 și 40 de mc, în data de 23 ianuarie 2017.

În ultimele luni, Ocolul Silvic Silva Borșa a fost sancționat de angajații Gărzii Forestiere pentru că au încălcat prevederile legale și condițiile impuse prin suspendarea serviciului silvic și au emis avize de transport nelegal.

Mai mult decât atât, compania HS ar fi trebuit să verifice situația la zi a acestui dosar în instanță. FSC a atras atenția asupra acestui subiect în raportul de anchetă, care a stat la baza retragerii certificatului companiei HS.

 

ANGAJAMENT #2

”HS undertakes independent legal reviews of its own forest lands.”

OPINIA AGENT GREEN

Prin divizia sa de achiziții, ”Cascade Empire”, HS a achiziționat, fără respectarea legii retrocedarilor, aproximativ 2600 de hectare de pădure de la Obști de Moșneni și Composesorate.

Este vorba despre:

* Asociația Obștea Dobroneagu, județul Argeș – 353 hectare

*Asociația Composesorală Câmpul lui Neag, județul Hunedoara – 1380 hectare

*Asociația de Composesorat Szentlaszlo, comuna Ulieși și Composesoratul 17 sate, județul Harghita – 315 hectare

*Obștea Moșnenilor Izvorani, județul Prahova – 578 hectare.

Legea din România nu permite înstrăinarea proprietăților acestor asociații istorice, unități care sunt

considerate parte din tezaurul României și cu toate acestea terenurile au ajuns în proprietatea companiei.

În cazurile menționate, vânzarea terenurilor din fondul forestier național aparținând asociațiilor istorice s-a făcut cu încălcarea prevederilor legii 1/2000, cu modificările ulterioare. Articolul 28 alin 5 prevede clar interzicerea înstrăinării terenurilor acestor forme asociative.

“Suprafeţele forestiere aflate în proprietate comună, conform naturii acestora, rămân în proprietate indiviză pe toată durata existenţei lor.”

Această interdicție este întărită prin modificările aduse legii 1/2000 prin ordonanța de urgență 102/2001, modificată și aprobată prin legea 400 din 2002, articolul 28, aliniatul 8.

“Membrii formelor asociative nu pot înstrăina propriile cote-părţi unor persoane din afara acestora.”

Toate contractele de vânzare cumpărare, dintre Cascade Empire și formele asociative, au fost

parafate în perioada decembrie 2003 – februarie 2005, când aceste tranzacții erau interzise prin lege.

Aceeași companie a achiziționat trei munți, în județul Vâlcea, Puru – Galbenu și Petrimanu. O anchetă a procurorilor a dovedit că partenerii de tranzacții, cei care au vândut pădurile, au falsificat documentele care au stat la baza retrocedării celor trei munți. În acest moment foștii colaboratori ai HS au primit pedepse cu închisoarea.

Suspiciuni de nelegalitate planează și asupra retrocedării unei suprafețe de pădure din Munții Retezat, 790 de hectare. Pădurea a ajuns în proprietatea lui Gerald Schweighofer prin intermediul societății Belforest Explorer SRL, care a cesionat suprafața în favoarea a două societăți austriece asociate și reprezentate de Gerald Schweighofer – SPB Beteiligungsverwaltung GmbH și Schweighofer Liegenschaftsverwaltung.

Există de asemenea suspiciuni privind legalitatea retrocedării din județul Neamț, unde Holzindustrie Schweighofer a achiziționat 5000 de ha de pădure, de la familia Sturdza. Dosarul retrocedării, care cuprinde mai multe suprafețe de teren și cumpărători, se află în acest moment în cercetări, la procurorii DNA, structura centrală, București. În aceste paduri, care se află în proprietatea companiei austriece, se fac lucrari silvice și este normal ca lemnul să ajungă sa fie procesat în fabricile Schweighofer.

În ciuda nenumăratelor anchete, procese și suspiciuni privind legalitatea acestor tranzacții, compania nu a oferit până în prezent un punct de vedere public, transparent și bazat pe documente oficiale, care să explice cum au fost achiziționate aceste proprietăți.

Se ridică și următoarele întrebări:

De ce sistemul due diligence al HS nu a scos la iveală eventualele nereguli?

Există o anchetă specific internă în curs?

Va renunța HS la aceste proprietăți, în favoarea proprietarilor de drept?

 

ANGAJAMENT #3

”HS has compensated the lawful owners of illegally restituted forest land for the value of any trees harvested from such land (and demonstrated having done so by providing documented evidence that such compensation has taken place) in all cases where court investigations have concluded that HS was involved in the purchase of land which had been illegally restituted.”

OPINIA AGENT GREEN

Acest angajament impus de FSC este cu totul nou pentru spațiul public, având în vedere faptul că HS nu a recunoscut niciodată faptul că a achiziționat suprafețe de teren care au fost retrocedate ilegal și că nu a verificat legalitatea tranzacțiilor, care au stat la baza contractelor de vânzare cumpărare.

Mai mult decât atât, în urma solicitărilor înaintate de ONG-uri și jurnaliști, HS a evitat să-și recunoască rolul precis pe care l-a jucat în aceste tranzacții.

Cu toate acestea, pentru a obține recertificarea, HS trebuie să se angajeze în fața panelului FSC că va recompensa adevărații proprietari ai terenurilor retrocedate ilegal și că îi va despăgubi oferind contravaloarea materialului lemnos care a fost extras din padurea contestată și procesat în fabricile din Sebeș, Covasna și Rădăuți. Este în interesul FSC și al societății civile din România, ca HS să explice care vor fi metodele de calcul, care vor sta la baza acestor compensații? Ce sume vor fi oferite? Care sunt proprietarii care vor fi despăgubiți?

Sistemul ”due diligence”, invocat în nenumărate rânduri în discursurile publice ale oficialilor HS, trebuie să fie piatra de temelie a demersurilor privind oferirea acestor compensații. Compania austriacă nu trebuie să aștepte deciziile unor instanțe din România pentru a clarifica legalitatea unor tranzacții, ci trebuie să fie primul actor în respectarea drepturilor de proprietate a celor care au fost păgubiți, să respecte legea și să restituie proprietățile pe care le-a achiziționat nelegal, sau în urma unor retrocedări nelegale și să ofere compensații. Acesta este singurul gest care poate îndrepta definitiv erorile comise și poate exonera HS de orice vină.

 

ANGAJAMENT #4

 ”Consistently avoids, and/or minimizes the risk, to enters into association (through business relations, and other) with individuals/ companies/entities which have been involved/ convicted/imprisoned/ sanctioned for dubious activities in breach of regulations and/ or legislations, such as (but not limited to) offences related to illegal timber trading and/ or illegal harvesting and corruption.”

OPINIA AGENT GREEN

Rapoartele realizate de oficiali din Ministerul Mediului în anul 2015 au concluzionat că prin diferite mecanisme comerciale și financiare, HS a încurajat crearea unui sistem de criminalitate organizată, care face profituri uriașe din tranzacțiile cu lemn nelegal în România. Este o realitate faptul că cei mai mari parteneri de afaceri ai companiei austriece au probleme în instanță, sunt anchetați sau condamnați pentru fapte de corupție în legătură cu activitățile de exploatare a masei lemnoase. Concluziile panelului FSC s-au suprapus pe concluziile inspectorilor ITRSV și cele ale jurnaliștilor – HS s-a asociat cu indivizi și societăți comerciale, care au avut probleme în instanță, iar HS nu a renunțat la contractele cu aceste entități, nici măcar după ce problemele penale ale partenerilor au fost făcute publice.

Compania austriacă a susținut în permanență că respectă solicitările FSC și că refuză să mai facă afaceri cu societăți comerciale și persoane fizice certate cu legea. Mai mult decât atât, a insistat pe ideea că eforturile de identificare și eliminare a acestor entități sunt consistente. Cu toate acestea, compania austriacă a continuat să facă afaceri și să primească lemn de la astfel de societăți și dă impresia că în mod voit a încercat să ducă în eroare Panelul FSC susținând contrariul. Agent Green își argumentează acest punct de vedere cu lista unor societăți comerciale, a căror nume sau administratori sunt implicate în dosare penale[1], și care se numără în continuare în lista clienților Holzindustrie, care livrează lemn.

Trans Monica – patronul firmei este acuzat că înregistra cheltuieli fictive de material lemnos. Acesta este acuzat că achiziționa lemn de la firme fantomă, după care îl revindea firmei Alredia, care la rândul ei îl vindea companiei HS.

Alredia – numele firmei a fost vehiculat într-un dosar de evaziune fiscală, la parchetul Alba. Se pare că tranzacțiile incriminate au vizat chiar pădurile din apropierea fabricii Schweighofer, din Sebeș.

Frasinul – patronul firmei, Traian Larionesi, este cercetat într-un amplu dosar al DNA Bistrița. Procurorii susțin că afaceristul a fost favorizat de șeful Direcției Silvice Bistrița-Năsăud ca să câștige mai multe licitații de exploatare a masei lemnoase. Prejudiciul calculat adus Romsilva este de aproape un milion de euro. Mai mult decât atât, procurorii investighează și o înțelegere de business, între Larionesi și Karl Schimd, fost oficial HS, filmat cu camera ascunsă în timp ce negocia o achiziție de lemn tăiat ilegal.

Pomisorul SRL – firmă patronată de Dumitru Covîză, al cărui fiu are 18 dosare penale inclusiv una de tentativa de omor – în timp ce exploata un parchet în lucru, fiul acestuia a urcat cu un TAF peste o autoturism în care se aflau niște localnici.

Susai Serv Com – firma a fost amendată în nenumărate rânduri de Garda de Mediu și ITRSV pentru nerespectarea acordului de mediu și a normelor privind circulația masei lemnoase.

Silvirom Timber Gmbh – fondul de investiții a cumpărat peste 5000 de hectare de pădure, în județul Covasna. Dosarul se află în cercetări la procurorii DNA, care suspectează că retrocedarea a fost una ilegală și parafată de omul de afaceri Gheorghe Ceteraș. Pădurea făcea parte din Societatea Forestiera Ardeleană, care cuprindea 10000 de hectare, împărțite în mod egal în Buzau și Covasna.

Omul de afaceri Gh Ceteraș este deja cercetat într-un dosar penal privind retrocedarea ilegală și vânzarea a celor 5000 de hectare din județul Buzău.

 

ANGAJAMENT #5

 ”HS has determined a set of appropriate social compensation measures through transparent and constructive engagement and consultation processes involving the relevant Social NGOs supporting rural people in Romania, and satisfactorily implemented such measures (and provided demonstrated evidence of doing so).”

OPINIA AGENT GREEN

Avem semne de întrebare privind acoperirea legală a acestui angajament. Nimeni în România, până la ora actuală, nu a inventariat și calculat pagubele totale reale aduse de tăierile ilegale, din zonele montante și rurale. Activitatea HS și a partenerilor săi a fost imperturbabilă timp de peste 10 ani, timp în care munții întregi din România au fost rași sau brăcuiți.

Pentru a fi recertificată HS se angajează să aplice un set de compensații, pentru a susține zonele rurale. Este important, atât pentru panelul FSC, cât și pentru membrii grupului de lucru și societatea civilă din România, ca HS să răspundă la câteva întrebari simple, care stau la baza solicitărilor FSC din timpul anchetei de retragere a certificatului.

Care vor fi  metodele de calcul pe care le va aplica pentru a afla valoarea impactului pe care activitatile silvice legale si ilegale, le-a avut asupra comunitatilor rurale? Lucrări silvice de care HS a beneficiat din 2003 și până în prezent?

Cui vor fi oferite compensațiile la care se face referire, ce sume vor fi plătite și care va fi metodologia de calcul?

Cum vor fi despagubiți cei care locuiesc în zonele puternic afectate de tăierile ilegale, despre care inspectorii ITRSV susțin că, alături de alte companii, HS a fost unul din beneficiarii direcți și indirecți?

Care este algoritmul de calcul care va sta la baza identificării valorii pagubelor? Cum vor fi compensate populațiile din zone precum Măguri Răcătău, Măguri, Mărișel, întreaga arie montană a Maramureșului și cea din Suceava?

 

ANGAJAMENT #6

 ”HS must clearly and consistently acknowledge and declare publicly its role and responsibility in the identified irregularities and illegalities in its supply chain, and its commitment to address relevant shortcomings in collaboration with civil society organizations.”

OPINIA AGENT GREEN

Este o realitate dramatică faptul că, din 2003 și până în prezent, proprietarul companiei HS, dl Gerald Schweighofer, deși a fost invitat în nenumărate rânduri, nu a acceptat niciun interviu cu jurnaliștii din Romania. A refuzat să discute despre afacerea din țara noastră și despre acuzatiile oficialilor de la Mediu, privind implicarea angajatilor Holzindustrie în structuri de crimă organizată și afaceri cu lemn tăiat ilegal.

Una din cerințele panelului FSC, în urma investigației care a atras după sine retragerea certificatului, a fost ca oficialii HS să recunoască public faptul că au beneficiat de lemn tăiat ilegal și au încurajat practici nelegale, care au adus profituri de sute de milioane de euro companiei și partenerilor săi. Întrebarea la care HS trebuie să răspundă FSC și publicului este una simplă:

De vreme ce dezasocierea s-a produs, atunci de ce HS nu a făcut o declarație publică, în care să își asume rolul de jucător într-o piață în care s-au promovat și încurajat tranzacții cu lemn tăiat ilegal?

În concluzie, Agent Green apreciază eforturile HS și încurajează compania să continue eforturile pentru a opera sustenabil și în legalitate, dar consideră că în acest moment, o discuție despre reasocierea cu FSC este prematură și riscantă. Eforturile HS pentru îndreptarea situației cauzate trebuie materializate, publicate și dovedite înainte de orice continuare a procesului.

 

Vă multumim anticipat pentru solicitudine!

 

 

1 https://www.riseproject.ro/articol/reteaua-schweighofer-cine-a-taiat-si-cat-a-castigat/

 

No Comments

Post A Comment

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.