Răspunsul Comisiei Europene cu privire la intenția României de a desființa arii protejate

JIUL

Desființarea ariilor protejate Natura 2000 sau modificarea limitelor acestora care duc la desființarea parțială sau totală a acestora nu este posibilă pentru a favoriza activități economice cum ar fi construirea de hidrocentrale

București, Bruxelles – 15 decembrie 2021

Prin scrisoarea remisă astăzi de Comisia Europeană avocatului Agent Green se clarifică aspecte privind intenția Parlamentului României și a Agenției Naționale pentru Arii Protejate (ANANP) de a modifica limitele ariilor protejate sau chiar de a le desființa în totalitate pentru a facilita investiții economice.

Comisia atrage atenția asupra unei serii de precedente soluționate la Curtea Europeană de Justiție (CEJ) privind demersurile unor State Membre de a desființa arii protejate Natura 2000 sau de a modifica limitelor acestora. Astfel, aceste demersuri pot fi legale doar în următoarele 3 circumstanțe:

 se face dovada autentică a erorii științifice potrivit căreia o arie protejată ar fi fost desemnată eronat
 dacă există evoluții naturale asupra habitatelor și speciilor de interes european ce nu pot fi prevenite
prin aplicarea corectă a Articolului 6(4) din directiva habitate

Comisia concluzionează că desființarea ariilor protejate Natura 2000 sau modificarea limitelor acestora care duc la desființarea parțială sau totală a acestora nu este posibilă pentru a favoriza activități economice cum ar fi construirea de hidrocentrale.

Răspunsul rapid și ferm al Comisiei Europene reprezintă un semnal clar pentru România. Mă sperie apetitul de distrugere și incompeteța din Parlament și din Agenția pentru Arii Protejate. Agenția ar trebui să se ocupe cu protejarea nu cu distrugerea. Astfel de oficiali ne fac țara de rușine și trebuie înlocuiți imediat cu specialiști.”, a declarat Gabriel Păun, președintele Agent Green.

Vezi răspunsul integral al Comisiei Europene remis astăzi Agent Green:

blank

blank