blank

Susține modelul ForeverForest
fără tăieri rase și vânătoare

Frecvența:

Forever forest

Prima padure Forever Forest este în munții Vrancei, județul Covasna și masoară 458 hectare începând cu 2019, iar în anul 2021 s-au adăugat 192 hectare, având acum un total de 650 de hectare.

 

PRINCIPII

 1. Pădurea nu se taie niciodată la ras – este permis doar tipul de tăiere selectivă (anumiți arbori).
 2. Natura știe cel mai bine iar omul trebuie să o urmeze. Speciile native de arbori adaptați local oferă performanțe superioare speciilor exotice. Urmează procesele naturale (protejează / restaurează speciile native, încurajează regenerarea și selecția naturală).
 3. Profit mai mare mulțumită cheltuielilor mai mici.
 4. Pădurile seculare și lemnul mort stochează mai mult carbon.
 5. Nimeni nu pierde.

 

CERINȚE MINIME

Cerințe generale

 1. Forever Forest trebuie să sporească biodiversitatea, să combată schimbările climatice, să crească bunăstarea comunităților locale, să contribuie la economia națională (valoarea adăugată să rămână în România) și să asigure funcția de recreere pentru toatălumea.
 2. Intervenția omului în caz de calamități nu este permisă cu excepția incendiilor care au potențialul de a se extinde astfel încât ar cuprinde întreaga pădure. În procesul de restaurare, pădurea calamitată nu va fi plantată artificial mai repede de 10 ani de la data dezastrului pentru a oferi o șansă regenerării naturale.
 3. Pădurile virgine și cvasi virgine, pădurile din patromoniul Mondial UNESCO și zonele de non-intervenție din parcurile naționale, naturale și din alte arii protejate nu pot primi certificatul Forever Forest pentru că sunt exploatările forestiere în aceste zone sunt oricum strict interzise. Acestea pot fi doar zone de referință pentru alte păduri ForeverForest din imediata vecinătate.
 4. Nu este permisă recoltarea dacă amenajamentul vechi a expirat iar cel nou nu a fost încă aprobat. Nu este permisă recoltarea de masa lemnoasă în compensare pentru perioada în care nu a existat amenajament silvic aprobat.

Cerințe pe perioada conversiei de la silvicultura convențională la silvicultura Forever Forest

 1. Pădurile plantate de om și compuse din specii nelocale trebuie conduse gradual către ecosisteme funcționale formate din păduri cu structură, compoziție, dinamică și funcții naturale. Pădurile trebuie să atingă gradual nivelul nativ de naturalețe, adaptate la sit.
 2. În pădurile care se apropie de compoziția natural ideală sunt permise maxim 5 rărituri pentru a atinge stadiul final ”Forever Forest”. Răriturile trebuie să înlăture atât speciil eexotice, cât și produsele de proastă calitate care fac competiție celor de bună calitate. Dar răriturile nu trebuie să elimine competiția dintre speciile native vitale și de calitate.
 3. Orice suprafață împădurită sau neîmpădurită poate deveni ”Forever Forest”. Pădurile nou înființate în situri dificile (de exemplu zone nispoase) trebuie să conțină cel puțin două specii.
 4. Durata conversiei către ”Forever Forest” nu trebuie să depășească 80 de ani pentru pădurile nou înființate, 60 de ani în cazul pădurilor compuse mai ales din specii exotice și 40 de ani pentru pădurile compuse mai ales din specii native, dar care au fost conduse prin tehnici de silvicultură convențională.
 5. Este permisă recoltarea unui volum de lemn de maxim 2/3 din creșterea anuală stabilită prin amenajamentul silvic aprobat.
 6. Drenajele preexistente trebuie înlăturate pentru a permite restaurarea zonelor umede.
 7. Conversia este considerată finalizată atunci când volumul de lemn pe picior a ajuns la 70% din volumul total potential specific compoziției pădurii respective.

 

Cerințe la exploatare și regenerare în păduri care au atins statutul ”Forever Forest”

1. Este permisă doar extragerea selectivă de arbori.

2. Extragerea arborilor considerată drept produs principal după ce s-a realizat ultima răritură se definește în funcție de diametrul trunchiului măsurat la înălțimea de 1,3 m înspre vale. În funcție de condițiile specifice de sol și de climă, diametrul la vârsta exploatării de produse principale la cele mai întâlnite specii este de minim:

55 cm pentru paltin (Acer spp.)
65 cm pentru fag (Fagus sylvatica)
75 cm pentru stejar (Quercus spp.)
45 cm pentru brad și molid (Abies and Picea spp.)
70 cm pentru pin și larice (Pinus silvestris and Larix spp.) 60 cm pentru frasin (Fraxinus excelsior)
50 cm pentru mesteacăn (Betula pendula)
60 cm pentru ulm (Ulmus spp.)
60 cm pentru tei (Tilia spp.).

 1. Deschiderea artificială maximă în coronament nu poate depăși 0,3 hectare.
 2. Regenerarea naturală este sursa principală de reînnoire a pădurii. Plantările trebuie să fie o excepție, iar dacă se recurge la acestea, atunci să se facă doar cu specii native și cu funcțiile adecvate (specii pionier, intermediare sau finale).
 3. Posibilitatea de recoltare nu poate depăși creșterea pădurii naturale ajunsă la stadiul ”Forever Forest”.
 4. Volumul  pe picior nu poate scădea niciodată sub 70% din volumul potențial al asociației de arbori care formează pădurea conform amenajamentului silvic.
 5. Extracția de flora și de fauna este interzisă cu excepția fructelor de pădure și a ciupercilor culese pentru uz personal și necomercial.

 

Cerințe în ariile strict protejate de referință

1. În scopul de a realiza o administrare adaptativă și de a învăța de la natură, cel puțin 10% din pădure (reprezentative pentru pădurea existentă și condițiile pedo-climatice și bio-geografice ale sitului), vor rămâne neatinse și vor servi drept ”arii strict protejatede referință” Fiecare pădure certificată trebuie să includă mai multe arii de referință pentru a asigura reprezentarea cât mai multor zone și condiții din pădure.

 1. Administratorul pădurii trebuie să colecteze date științifice și tehnice din aria de referință și să realizeze rapoarte anuale. Decenal se vor realiza rapoarte detaliate care vor sta la baza următorului amenajament silvic. Se interzic orice fel de lucrări silvice în ariile strict protejate de referință.
 2. Ariile de referință servesc la realizarea amenajamentelor silvice viitoare chiar dacă la data certificării chiar și acestea sunt compuse din specii exotice de aceeași vârstă (monoculturi). Odată cu acordara certifcatului, intervențiile în astfel de arii de referință nu mai sunt premise.
 3. Turiștii și cercetărorii pot vizita ariile de referință dar nu au voie să părăsească potecile și drumurile existente.
 4. Extragerea de flora și de fauna este strict interzisă.

 

APA, SOLUL ȘI BIODIVERSITATEA

 1. Cel puțin 10% din volumul arborilor pe picior din suprafețele exploatabile nu se vor tăia niciodată și vor rămâne drept buturugi, arbori pentru cuiburi de păsări, arbori biotope și arbori cu alte funcții de habitat pentru diferite specii.
 2. Arborii obținuți prin tehnici de inginerie geentică (inclusiv cei creați prin CRISPR – tehnici de editare gentică), speciile exotice, monoculturile, aplicarea de pesticide și fertilizatori sunt strict interzise.
 3. Vânătoarea este interzisă.
 4. Degradarea solului (prin compactare, arat etc.), tăierile rase, incendierea, drenarea zonelor umede și activități care pot deranja anumite specii în perioade sensibile ale anului (împerecherea etc.).
 5. Drumurile forestiere trebuie planificate pe termen lung și cu maximă grijă pentru apă și sol. Drumurile forestiere, cele de scos, rampele primare și alte shimbări ale peisajului nu trebuie să depășească 10% din pădure.
 1. Lucrările silvice sunt premise doar când solul este cel mai puțin vulnerabil (uscat sau profund înghețat).
 2. Lucrările silvice cu mașini grele (tip TAF, harvester, caterpillar, etc) sunt interzise cu excepția situațiilor justificate în scris când alte metode sau mașini ar afecta mai mult ecosistemului forestier.
 3. Arborii de maxim 1 tonă pot fi scoți de un cal care nu are voie să lucreze mai mult de 6 ore pe zi cu condiția ca legislația pentru protecția animalelor să fie respectată. Animalele trebuie să aibă adăpost adecvat, feriți de intemperii, hrană și apă disponibile tot timpul și controlați lunar de un medic din CMVRO (Colegiul Medicilor Veterinari). Este strict interzisă utilizarea oricăror mijloace mecanice sau electrice pentru a forța animalele să muncească. Buștenii mai grei de o tonă se trag cu echipe de cai sau mijloace mecanizate. Pe terenurile inacesibile se folosesc cabluri sau chiar se renunță complet la exploatare.
 4. Se utilizează doar uleiuri bazate pe plante, atât pentru autovehicule cât și pentru drujbe.
 5. Este strict interzisă abandonarea deșeurilor în timpul și după lucrările silvice.

 

AVANTAJELE FOREVER FOREST

✓  Volumul de masa lemnasă pe picior și valoarea comercială a lemnului exploatat crește. Arborii maturi acumulează mai multă masa lemnoasă decât cei tineri.

✓  Avantaj economic și profit, crescute pe termen lung

✓  Pagubele cauzate de dezastre naturale (doborâturi de vânt, secete, valuri de căldură,insect) ar trebui să scadă

✓  Combate schimbările climatice, sporește biodiversitatea și funcțiile ecosistemelor

✓  Crează oportunități pentru comunitățile locale de a organiza ecostusim

✓  Funcția recreativă a ecosistemului este permanent asigurată

✓  Ariile strict protejate de referință ajută la învățarea și înțelegrea superioară a naturii, precum pentru a adapta continuu administrarea pădurii la schimbările climatice și alteprovocări

blank

Citește conceptul Forever Forest complet

English version here

blank

Doneaza lunar orice suma, iar donatia ta va fi folosita ca resursa pentru investigatiile si misiunile Agent Green

Cont LEI

Denumire entitate nonprofit: Asociaţia Agent Green
Cod unic de înregistrare: 25261826
Cont IBAN LEI: RO02RNCB0072156916030001

Cont Euro

Information about the bank:

Name: Banca Comerciala Romana, Sucursala Sector 1 Bucuresti
Adress: Calea Victoriei nr. 155, Bucuresti, Sector 1
Swift Code: RNCBROBU

Information about the account holder:
Name: Asociatia Agent Green
Cod IBAN EURO account: RO72RNCB0072156916030002

Îți mulțumim pentru implicare!

# acțiuni / lună

Vei fi redirecționat către procesatorul de plăți.

blank
blank
lei

Custom Amount

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 1 lei lunar

Detalii transfer

Detalii plată:

Donație

Beneficiar:

Asociația Dăruiește Viață

Cod fiscal:

30563375

Banca:

ING Bank, sucursala Bucuresti

IBAN (CONT LEI)

RO08 INGB 0000 9999 0317 5286

IBAN (CONT EURO)

RO68 INGB 0000 9999 0471 5148

Poți face o donație offline, prin transfer bancar, poți folosi următoarele date:

Beneficiar:
Asociaţia Agent Green

Banca:
Banca Comerciala Romana

Cont LEI:
RO02 RNCB 0072 1569 1603 0001

Cont EURO:
RO72 RNCB 0072 1569 1603 0002

În formularul bancar de transfer în câmpul - Referință - te rugăm să completezi titlul proiectului pentru care vrei să donezi sau mențiunea "Donație Agent Green", daca donația ta este în scop organizațional.

Ne poți scrie oricând la [email protected]
Toate contribuțiile sunt neimpozitabile.