KIND BEING / OM BUN, un nou titlu nobil lansat în România

București, 8 decembrie 2021 – Agent Green lansează astăzi ”Kind Being / Om Bun”, un nou titlu nobil care se acordă celor care contribuie la achiziția de păduri native și seculare din România cu scopul de fi strict protejate pentru totdeauna. Primii care primesc acest titlu nobil sunt cei care donează astăzi în cadrul licitației Artmark de fapte bune care susține cauza organizației. Orice persoană fizică sau juridică poate contribui la acest demers, fără nicio excepție pentru că orice om este capabil de bunătate.

 

blank

Om bun este un titlu acordat celor capabili de altruism. Să faci bine nu doar pentru sine, dar și pentru semeni și pentru alte specii necesită un grad elevat al conștiinței. Cred că fiecare este capabil de un astfel de gest”, a spus Gabriel Păun, inițiatorul proiectului și președintele Agent Green.

 

Nu doar arborii din pădure vor fi strict protejați, ci și apele, pietrele și toate speciile de floră și de faună care vor trăi aici în liniște și pace, pentru veșnicie. Nimic din această pădure nu va indica anul în care ne aflăm, cu excepția dungilor lăsate de avioane pe cer. Locul va rămâne o punte între toate viețuitoarele din trecut, prezent și viitor.

 

Rolul pădurii nu se limitează la exploatare și metri cubi. Ea are și funcții sociale și de protejare a biodiversității. De recreere, de producție de oxigen și reglare a climei, de protejare a surselor de apă pură și de stocare a carbonului pentru a combate încălzirea globală. Un singur metru pătrat de pădure seculară capturează 24 kg de carbon și fiecare arbore de aici oferă 100 kg de oxigen anual”, a adăugat Păun.

 

Persoana care va primi titlul de ”Kind Being / Om Bun” va contribui la crearea unui ”Kindom”, adică o împărăție a bunătății și va putea fi adresată cu formula ”Your Kindness / Bunătatea Dumneavoastră”.

 

Pentru că prețul pădurilor este unul destul de ridicat, Agent Green va colecta donații și sponsorizări la nivelul de metru pătrat, pentru primul care aduce după sine și titlul, fiind necesari 30€, iar pentru fiecare metru pătrat în plus fiind suficienți câte 10€. Suma va fi utilizată pentru achiziția pădurii, precum și toate obligațiile legale care decurg din deținerea ei: administrare, pază, trasee tematice și educative, realizarea de amenajamente silvice la fiecare 10 ani și alte obligații. Agent Green se va asigura prin toate actele necesare că aceste păduri vor rămâne strict protejate în cazul în care conducerea organizației va trece rând pe rând în neființă, dar și în cazul în care organizația își va înceta existența la decizia unei instanțe, caz în care pădurile vor fi transferate unei alte organiații cu aceleași obligații de strictă protecție. Obiectivul organizației este să colecteze suficiente fonduri până la sfârșitul anului 2022 pentru a asigura o achiziția unei păduri de aproximativ 500 de hectare, o suprafață care conferă capacitatea ecosistemului de a fi rezilient în fața schimbărilor climatice și a intervențiilor umane din împrejurimi.

Trăim vremuri tulburi, când societatea este polarizată, dezbinată și lipsită de încredere. Dacă este ceva care ne poate ridica și aduce împreună, atunci acel ceva este capabilitatea fiecăruia de fapte bune care inspiră și aduce zâmbetul pe buzele oricui. Cred ca Om Bun are această putere magică de a ne aduce împreună într-o cauză de interes individual și național. Pădurea pe care o vom cumpăra din bunătatea oamenilor va fi deschisă fără nicio restricție oricui și la orice oră din zi și din noapte, să o exploreze, să mediteze, să se recreeze și chiar să creeze, dar fără să lase urme și să deranjeze viețuitoarele de aici”, a încheiat Păun.

Contact pentru presă:

Gabriel Păun, [email protected]