Agent Green a blocat la Tribunalul București defrișările Transelectrica din 14 arii protejate

blank

Tribunalul Bucuresti a hotarât ieri că defrișările aferente culoarului necesar construirii liniei electrice aeriene Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina-Reșița” au fost realizate în mod nelegal, anulând actele de punere in valoare emise in acest scop. Totodată, Tribunalul București a suspendat actele de punere in valoare pana la soluționarea definitivă a cauzei.

În 2019 a fost demarată construirea LEA Porțile de Fier – Reșița, după ce autorizația de construire și acordul de mediu fuseseră emise cu mai bine de 6 ani în urmă. LEA traversează 9 arii naturale protejate de interes național (rezervatii, Parcuri naționala și naturale)  și 8 de interes comunitar (Site-uri Natura 2000) precum și o arie naturala protejată de interes internațional (Sit RAMSAR).

Emiterea actelor de punere în valoare a fost făcută fără a se analiza impactul acestor defrișări asupra speciilor protejate în cadrul ariilor protejate, cu precizarea ca la momentul emiterii acordului de mediu cu 6 ani în urmă aceste arii naturale protejate nu aveau planuri de management și nu existau obiective de conservare aprobate. Revizuirea ulterioară a acordului de mediu nu a avut ca obiect analiza impactului defrișărilor asupra speciilor și habitatelor protejate.

Pe același traseu se află mai multe păduri potențial virgine care conform legii sunt protejate până la finalizarea studiilor de fundamentare care să stabilească dacă sunt sau nu păduri virgine sau cvasivirgine.

Totodată, actele de punere în valoare au fost emise fără ca amenajamentele silvice să prevadă acest proiect și fără să analizeze impactul asupra funcționalității pădurii sau asupra fragmentării habitatelor.

Hotărârea Tribunalului București nu a fost încă motivată și poate fi atacată cu recurs:
http://portal.just.ro/3/SitePages/dosar.aspx?id_inst=3&id_dosar=300000000906500

Mai multe informații despre campania Agent Green împotriva proiectului abuziv al Transelectrica:

Transelectrica

Contact pentru presă: Cătălina Rădulescu, avocat Agent Green, [email protected], 0745138165