Codrii Iașilor, salvați de la tăiere în procesul Agent Green vs. Romsilva și Ministerul Mediului

blank

Codrii Iașilor, salvați de la tăiere în procesul Agent Green vs. Romsilva și Ministerul Mediului


Lucrările silvice continuă cu încalcarea deciziei Curții de Apel București

 

 

Iași, 14 iulie 2021 – Curtea de Apel București a decis la 2 iulie 2021 în favoarea reclamantei Agent Green în proces cu pârâtele Romsilva, Ministerul Mediului și Agenția de Protecția Mediului din Iași. Suprafața vizată de decizia judecătorească este un record în România, tăierile fiind interzise acum pe 19.232 de hectare administrate de Romsilva prin Ocolul Silvic Dobrovăț și Ocolul Silvic Lunca Cetățuii. Cu toate acestea, Romsilva ignoră decizia instanței și continua lucrările silvice din amenajamenele silvice suspendate. Filmările Agent Green realizate în perioada 3-13 iulie 2021 în ocoloalele silvice vizate demonstrează că lucrările silvice continuă, deși decizia instanței nu lasă loc de interpetare. Investigatorii Agent Green au încercat să stea de vorbă atât cu reprezentanții firmelor de exploatare, cât și cu reprezentanții Romsilva și ai Gărzii Forestiere.

VIDEO (Spre liberă distribuție, cu menționarea sursei ”Agent Green”:

 

Decizia Curții de Apel de suspendare a amenajamentelor silvice:

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000390819&id_inst=2

În prealabil, Agent Green câștigase la 24 mai și procesul prin care se judecase suspendarea actelor administrative: http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000920154&id_inst=2

 

Din momentul deciziei instanței nu mai este voie să se taie, se se tragă lemn, să se fasoneze și să se transporte lemnul. Nu mai este voie nici măcar să se marcheze noi arbori pentru tăiere. Tot ce s-a tăiat aici a fost ilegal și continuă. Este deja de competența corpului de control a premierului și a poliției să  stopeze aceste activități ilicite”, a spus Cătălina Rădulescu, avocatul Agent Green.

 

Doar 1% din suprafața ariilor protejate unde instanța a dispus suspendarea tăierilor era strict protejată, restul de 99% fiind scoase la tăieri de Romsilva cu aprobarea Ministerului Mediului. În ultima perioadă s-au exploatat chiar și în ultimele parcele cu păduri seculare cu vârsta medie de 120-160 de ani. Ministerul Mediului a aprobat exploatarea a peste 750.000 metri cubi de lemn pentru actualul deceniu fără studii de evaluare adecvată și strategică. În lipsa acestor evaluări obligatorii, instanța a decis în favoarea Agent Green iar Comisia Europeană a demarat un infringement împotriva României, procedurile urmând sa conducă la sancțiuni aspre care vor fi stabilite de Curtea Europeană de Justiție în cursul acestui an.

Vorbim despre o arie natural protejată din care de fapt doar 1% este cu adevărat protejat. Este o rușine națională. Cerem Ministerului Mediului să crească suprafața strict protejată la cel puțin la 50% din suprafața ariilor protejate și să înființeze aici un nou parc natural”, a spus Gabriel Păun, președintele Agent Green.

Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România pentru habitate și păsări. Este o arie naturală (păduri de foioase, păduri în tranziție, pășuni, pajiști, terenuri arabile, pâraie tributare văii Bârladului) încadrată în bio-regiunea continentală a Podișului Central Moldovenesc ce adăpostește și conservă o gamă diversă de floră spontană și faună sălbatică. Aria naturală dispune de două tipuri de habitate naturale (păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum și Păduri dacice de stejar și carpen) ce asigură condiții de hrană și viețuire mai multor specii de mamifere mici, păsări și insecte și protejează elemente floristice rare. În mod inexplicabil, ministerul a uitat complet că prin propriul ordin Bârnova a devenit acum 13 ani o arie de protecție specială avifaunistică și în consecință aria nu are plan de management și s-au aprobat tăieri care vor lăsa fără habitat exact speciile de păsări pentru care aria protejată a fost desemnată.

Agent Green cere Politiei Române și Jandarmeriei să asigure respectarea deciziei Curții de Apel și corpului de control al prim-ministrului să investigheze cazul Iași.

Totodată, organizația cere Ministerului Mediului:

  1. Creșterea suprafeței strict protejate din ariile protejate Natura 2000 Bârnova-Repedea de la 1% la minim 50% prin introducerea în categoria funcțională T I. Restul ariilor protejate trebuie să fie introduse în categoria funcțională T II.
  2. Înființarea ariei protejate de interes național ”Parcul Natural Bârnova – Repedea” care va fi suprapus cu ariile protejate de interes european Bârnova – Repedea. Parcul Natural va corespunde categoriei V IUCN.
  3. Renunțarea la planurile de construcție de noi drumuri forestiere. Cele patru drumuri forestiere în curs de realizare nu au nici aviz de mediu și nici o evaluare adecvată de mediu. Acestea sunt planificate exclusiv în vederea exploatării masive a pădurii în zone cu biodiversitate ridicată și nu își au rostul într-un sit Natura 2000. Actuala rețea de drumuri forestiere este suficientă pentru intervenții în caz de dezastre naturale sau pentru salvarea de vieți omenești (turiști).

 

Raport de constatări pentru ariile protejate ROSPA0092 Pădurea Bârnova și ROSCI0135 Pădurea Bârnova–Repedea, aici.

 

 

Contact pentru presă:

Cătălina Rădulescu, 0745138165, [email protected]