PETIȚIA PENTRU SALVAREA PĂDURILOR ȘI DEMNITĂȚII ROMÂNIEI

blank

PETIȚIA PENTRU SALVAREA PĂDURILOR ȘI DEMNITĂȚII ROMÂNIEI

Stimata doamnă Viorica Dăncilă, prim-ministru al României,

De ani de zile ne confruntăm cu problema tăierilor ilegale și abuzive.

De ani de zile procurori, ONG-uri, pădurari, presa națională și internațională aduc dovezi că situația în domeniu este scăpată de sub control și prea puțin s-a făcut pentru rezolvarea ei reală.

Eficienţa luptei împotriva actelor ilicite şi corupţiei care, în ultimul timp, au luat proporţii insuportabile, au devenit dezonorante pentru neamul nostru.

Mai multe companii străine au dezvoltat în ultimii 13 ani capacități de producție mai mari decât posibilitatea legală de exploatare forestieră la nivel național. Stresul asupra pădurilor este imens și fără precedent în istoria României.

Acesta a început să se exercite și asupra vecinilor României, țara noastră încălcând din cauza acestor companii convenția de la Espoo. Actualul cod silvic și normele sale de aplicare sunt departe de a rezolva situația.

Dacă nu se va schimba ceva profund în atitudinea clasei politice şi a guvernanţilor în sensul revigorării preocupărilor pentru împăduriri, reîmpăduriri şi refaceri de arborete, pentru conservarea biodiversităţii şi pentru adaptarea pădurilor la schimbările climatice, viitorul ţării va fi unul sumbru, iar generaţiile ce ne vor urma ne vor judeca aspru şi irevocabil.

Vă ofer în cele ce urmează argumente și soluții de urgență spre o atentă analiză și acțiune imediată prin OUG (Ordonanță de Urgență a Guvernului).

ARGUMENTE:
Cel puțin 8,8 milioane de metri cubi se exploatează ilegal în fiecare an.

Suprafața împădurită a țării a scăzut sub 27%, procentul optim de împădurire recomandat de cercetărori fiind de 35-40%.
Radarul pădurilor este încă ineficient și nu există un sistem de trasabilitate care să poată urmări legalitatea lemnului din pădure până în produsul finit. Un camion cu lemne poate face chiar și 5 curse zilnic cu un singur cod unic până la cel mai apropiat depozit.

La depozit, lemnul ilegal se amestecă cu puținul lemn legal. APV-ul (actul de punere în valoare) este valabil doar din pădure până la depozit, dar nu și mai departe.

În lipsa trasabilității complete lemnul legal poate intra cu ușurință pe piața unică Europeană și cea Globală. Se impune un nou sistem de trasabilitate care să asigure ca APV-ul să poată fi urmarit de autorități, companii și consumatori pănă la produsul finit acolo unde este tehnic posibil.

S-a redus semnificativ potenţialul pădurilor pentru combaterea hazardelor climatice, hidrologice şi geomorfologice. S-a redus în ritm accelerat suprafaţa pădurilor parcurse cu lucrări de îngrijire, dar a crescut suprafaţa pădurilor cu tăieri şi regenerate incomplet sau cu specii inadecvate tipurilor naturale de pădure.

Este în creştere presiunea economică chiar şi asupra unor păduri constituite în arii protejate parcuri naţionale și păduri virgine. S-a pierdut aproape complet informația și mândria în forurile decizionale că România este încă posesoarea celui mai valoros patrimoniu natural forestier din zona temperată a Europei, inclusiv păduri virgine şi cvasivirgine.

Volumul de lemn recoltat anual din pădurile ţării este de 18 - 20 mil. m3 la care se adaugă 8,8 milioane de m3 recoltat ilegal.

Persoanele interesate consideră acest volum ca fiind unul foarte redus în comparaţie cu mărimea fondului lemnos, solicitând, în mod iresponsabil majorarea acestui volum prin reducerea nejustificată a vârstelor de tăiere. Se face, în mod voit, abstracţie de faptul că:

- suprafaţa arboretelor exploatabile s-a redus semnificativ ca urmare a tăierilor excesive din ultimele şapte decenii, astfel că în prezent majoritatea arboretelor de munte şi dealuri au vârste sub 80 de ani (cu mult sub vârstele exploatabilităţii);
- aproape un sfert din pădurile ţării îndeplinesc funcţii speciale de protecţie de mare importanţă (tipurile funcţionale I şi II), pentru care nu se reglementează procesul de producţie;
- există în ţară, cu deosebire în zonele de câmpie şi dealuri, extrem de multe unităţi teritoriale deficitare în arborete exploatabile;
- încă se exportă masiv, prin firme străine, lemn neprelucrat intensiv

SOLUȚII:

1. 0 (ZERO) defrișări.
Scăderea suprafeței împădurite a României să fie stopată la procentul actual de 27% și să crească progresiv la 40% până în anul 2030.

2. Interzicerea exportului de lemn neprelucrat intensiv.

3. Sistem de trasabilitate de pe picior până la produsul finit (APV/cod unic).

4. Limitarea volumului exploatărilor forestiere la nivelul posibilităţii accesibile, de cel mult 15 milioane m3/an.

Sper că veți găsi argumentele și soluțiile pe care vi le-am oferit cel puțin rezonabile.
Aștept cu speranță răspunsul, dar mai ales acțiunea Dumneavoastră în regim de urgență.

Cu deosebită considerație,

[signature]

23,871 signatures

Share cu prietenii:

   

Angi Șerban

Angi Șerban este antreprenor social, activistă, și vice-președinta organizației non-guvernamentale ,,Corupția Ucide” din 2020, cu experiență în zona civică de peste 7 ani.

Angi derulează în prezent, sub umbrela organizației, un proiect numit CIVISTARTER, prin care până la acest moment 300 de tineri au deprins abilități civice și au diseminat aceste informații în comunitățile lor.

Una dintre cele mai importante credințe ale ei este că dacă ai un scop, un plan, o echipă și muncești cu seriozitate, orice este posibil.

Angi a fost project manager la Casa Activistului – Hub civic, în perioada 2018 – 2020. Aici a ajutat la implementarea mai multor workshopuri de educație nonformală, la care au participat, în total, peste 2.000 de persoane.

Angi este și trainer NVDA – Non Violent Direct Action sau Acțiune Directă Non Violentă – prin care demonstrează că acțiunile civice pot fi duse la capăt și într-o manieră lipsită de violență.