AGENT GREEN lanseaza viziunea pentru padurea Romaniei

blank

București, 6 iulie 2020 – Agent Green lansează astăzi viziunea pentru pădurea României. Documentul include radiografia holistică a situației actuale, precum și obiective concrete care pot asigura siguranța națională, sănătatea populației și a biodiversității, ieșirea din infingementurile demarate de Comisia Europenă, combaterea schimbărilor climatice și a hazardelor naturale.

Am coneput acesată analiză intransigentă și viziune ambițioasă împreună cu specialiști din domeniul științelor naturii și silviculturii implicați în administrație și cercetare. Sunt oameni de bună credință care ar trebui să conducă destinele naturii, nu să fie conduși. Se tem pentru cariera și siguranța lor, motiv pentru care am ales ca documentul să fie asumat în exclusivitate organizația noastră și să îl înmânăm astăzi personal ministrului mediului”, a spus Gabriel Păun, președintele Agent Green.

Citește viziunea aici

Pădurea României este în declin, iar silvicultura în regres. Administrația și cercetarea silvică actuală sunt neperformante și profund alterate de imixtiunea politicului. Tăierile ilegale sunt scăpate de sub control, în vreme ce autorităţile depistează doar 1% dintre acestea. Se arde anual mai mult lemn decât se taie legal și s-au construit fabrici de mare capacitate de procesare neintensivă a lemnului care exercită un stres fără precedent asupra pădurii. Fenomenul tăierilor ilegale nu a fost nici măcar încetinit, în ciuda eforturilor unor instituții ale statului și a presiunii publice. Nu există o justiție dedicată pentru mediu, iar legislația actuală nu sancționează elaboratorii amenajamentelor silvice atunci când aceștia  încadreaza eronat pădurile în categorii funcționale necorespunzatoare cu rezultat în degradarea sau compromiterea acestora.

Suprafaţa pădurilor parcurse cu lucrări de îngrijire a scăzut în detrimentul suprafețelor de păduri tăiate agresiv şi regenerate incomplet sau cu specii inadecvate tipurilor naturale de pădure. Codul silvic actual cauzează degradarea multor păduri afectate de schimbările climatice în vreme ce reconstrucţia ecologică a pădurilor destructurate stagnează. Normele tehnice sunt concepute pentru o industrie de profil aflată in proprietatea statului, ori statul deține astăzi mai puțin de jumătate din pădurile țării. Pădurile ocupă doar 29% din suprafața țării, existând o discordanţă majoră față de procentul optim de împădurire. Acţiunile de împădurire a ţării în afara fondului forestier sunt astăzi la cel mai redus nivel din istoria postbelică. Considerând media de 157,5 hectare de păduri noi înființate în ultimii 2 ani rezultă că procentul optim de împădurire de 40% va fi atins peste 16577 de ani. În prezent nu există suficient material în pepiniere pentru a furniza puieții necesari pentru a atinge procentul optim de împădurire.

Ca urmare a tăierilor excesive din ultimele decenii, majoritatea pădurilor au vârste sub 80 de ani (adică sub vârstele exploatabilităţii). În zonele de câmpie şi de deal există un deficit major de suprafețe împădurite. În consecinţă, s-a redus semnificativ calitatea vieții cetățenilor, potenţialul pădurilor pentru combaterea hazardelor climatice, hidrologice şi geomorfologice și a fost afectată biodiversitatea. Anual, 20755 de cetățeni cu domiciliul în România mor din cauza poluării, dintre care 15126 din cauza poluării aerului.

Viziunea Agent Green este aliniată cu strategia de biodiversitate a Comisiei Europene pentru anul 2030 și presupune o reformă sistemică obligatorie pentru protejarea siguranței naționale, precum și ameliorarea de urgență a patrimoniului forestier al României și restaurarea serviciilor ecosistemice, asigurând condițiile sociale, ecologice și economice de dezvoltare a țării. Este esențială reprofesionalizarea și depolitizarea administrației silvice, precum și transformarea acesteia într-o administrațe de stat. Pădurea trebuie îngrijită exclusiv pe principii apropiate de natură, capabile să asigure siguranța națională, durabilitatea  economică, socială și conservarea biodiversității, precum creşterea aportului pădurilor României la atenuarea impactului schimbărilor climatice şi al diferitelor dezastre naturale. Cel putin 15% din suprafața împădurită trebuie să fie scoasă gradual din circuitul silvic până în anul 2030, devenind păduri strict protejate cu rol de conservare a biodiverstității și rezervor de carbon pentru combaterea schimbărlor climatice, iar restul pădurilor vor tinde să atingă etapizat și să păstreze permanent minim 70% din volumul potențial specific compoziției pădurii respective. Un rol crucial îl prezintă fructificarea potențialul de creștere economică sustenabilă prin ecoturism, plecând de la premisele că România este încă posesoarea unui patrimoniu natural inegalabil în Europa.

Citește viziunea aici

Angi Șerban

Angi Șerban este antreprenor social, activistă, și vice-președinta organizației non-guvernamentale ,,Corupția Ucide” din 2020, cu experiență în zona civică de peste 7 ani.

Angi derulează în prezent, sub umbrela organizației, un proiect numit CIVISTARTER, prin care până la acest moment 300 de tineri au deprins abilități civice și au diseminat aceste informații în comunitățile lor.

Una dintre cele mai importante credințe ale ei este că dacă ai un scop, un plan, o echipă și muncești cu seriozitate, orice este posibil.

Angi a fost project manager la Casa Activistului – Hub civic, în perioada 2018 – 2020. Aici a ajutat la implementarea mai multor workshopuri de educație nonformală, la care au participat, în total, peste 2.000 de persoane.

Angi este și trainer NVDA – Non Violent Direct Action sau Acțiune Directă Non Violentă – prin care demonstrează că acțiunile civice pot fi duse la capăt și într-o manieră lipsită de violență.