Justitia Verde pe agenda Guvernului Romaniei

blank

Astazi, la Ministerul Justitiei, a avut loc o intalnire despre reglementarea infractionalitatii de mediu si specializarea sistemului judiciar pentru a putea solutiona in mod eficient  anchete pénale in acest domeniu. Au participat reprezentanti ai institutiilor implicate, inclusiv DNA, MI, CSM, DIICOT precum si reprezetanti ai sociatatii civile participand alaturi de Agent Green, colegii de la WWF Romania, Greenpeace Roamnaia, Fundatia Carpathia si altii.

Discutia a conturat un acord al tutror paticipantilor in legatura cu nevoia de reglementare a unui sistem de protectie a mediului, incepand cu definirea mai buna in sfera penala a infractiunilor de mediu, eventual o codificare a legislatiei de mediu, stabilirea competentelor de urmarire penala in functe de gravitatea si consecintele faptelor, alocarea de resurse financiare si umane in vederea sustinerii acestor eforturi si s-a stabilit constituirea unui grup de lucru in acest sens.

Propunerile Agent Green adresate Ministerului Justitiei sunt:

  1. Legislația de mediu este extrem de complexă, dreptul mediului reprzentând acum o ramura de drept importanta, foarte bine dezvoltată și care are implicații în toate sferele politicilor publice. Cu toate acestea dreptul mediului se predă la Facultățile de dept cel mult ca un curs opțional și conținând numai capitole generale, introductive. Este necesar sa fie puse la dispoziția studenților dar și a profesioniștilor cursuri aprofundate, moderne de dreptul mediului pentru ca aceștia să poată soluționa cu ușurință și în mod corect cazurile care apar în practică.
  2. Definirea sau codificarea legislației de mediu este întâlnită în Europa (Franța) și ar avea ca și consecință facilitarea studierii acestei legislații
  3. Codificarea sancțiunilor aplicabile în probleme de mediu și redefinirirea sau clarificarea unor fapte care reprezintă infracțiuni sau contravenții este esențială șoi trebuie să aibă în vedere cuantificarea prejudiciilor nu numai din punct de vedere material și nu numai valaorea economică a prejudiciilor, ci mai ales vătămările de mediu care de cele mai multe ori nu au o asemenea conotație. De exemplu, degradarea unor habitate, dispariția unei sepcii sau reducerea numărului de exemplare dintr-o anumită specie, distrugerea unor valori naturale, nu au valoare economică dar reprezintă pierderi ale patrimoniului naționalși/sau internațional, care trebuie să fie sancționate. Prin urmare, gravitatea acestor fapte trebuie să fie evaluată și în funcție de clasificările de mediu ale acestui patrimoniu natural (IUCN).
  4. Reforma sistemului judiciar nu trebuie să se oprească la procurori și polițiști. Aceasta reprezintă o parte foarte importantă a acestui sistem, dar anchetele lor nu pot fi realizate fără un corp de experți tehnici bine definit care să ofere posibilitatea cercetării științifice multidisciplinare, întrucât vătămările de mediu ating de cele mai multe ori ramuri științifice, diverse. În același timp, acești experți trebuie să cunoască procedurile de relalizare a evaluărilor de mediu așa cum sunt ele stabilite în ghidurie UE (evaluarea impaactului asupra mediului, evaluarea adecvată, evauarea strategică de mediu).
  5. Aceste anchete ajung în cele din urmă în fața instanțelor de judecată unde este nevoie de judecători pegătiți să soluționeze astfel de spețe, fiind aproape imposibil ca un judecator care ia pentru prima dată contact cu legislația de mediu să o învețe imediat pentru a o putea aplica, acest lucru necesitând un efort și un consum de timp pe care în general acești judecători nu îl au la dispoziție. Există și posibilitatea creării de instanțe/completuri specialozate în momentul în care vor exista judecători specializați în probleme de dreptul mediului.
  6. Soluțiile dispuse trebuie să includă și refacerea mediului de către persoana responsabilă și sancțiuni proporționale cu vătămarea produsă (conform principiului poluatorul plătește).

Nu în ultimul rând, propunem ministrului justitiei să includă societatea civila în elaborarea acestor politici de mediu, având în vedere că singurii specialiști în probleme de mediu se regăsesc în cadrul societății civile care lucrează cu aceste probleme de peste 20 de ani și își pof oferi expertiza pentru adoptarea unui cadru legal cât mai coerent, care să condcă la o protecție efectivă a mediului și nu la crearea unor noi forme fără fond.