Scrisoare deschisă adresată Președintelui României cu privire la Inventarul Forestier Național și nivelul exploatărilor forestiere ilegale

coruptia sufoca

Către:              Administrația Prezidențială și Guvernul României
În atenția:        Domnului Klaus Iohannis, Președintele României

Către:              Guvernul României
În atenția:        Doamnei Viorica Dăncilă, Prim-Ministru al României

Spre știința:     Domnului Ioan Deneș, Ministrul Apelor și Pădurilor
Domnului Augustin Lazăr, Procuror General, Ministerul Public, PICCJ
Victor Ciorbea, Avocatul Poporului
Angela Cristea, Șeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România

București,  28 noiembrie 2018

Scrisoare deschisă cu privire la Inventarul Forestier Național și nivelul exploatărilor forestiere ilegale

Stimate domnule Președinte, stimată doamnă Prim-Ministru,

Organizația neguvernamentală pentru protecția mediului Agent Green își exprimă îngrijorarea cu referire la rezultatele celui de-al doilea ciclu al Inventarului Forestier Național (IFN), proiectat să analizeze întreaga vegetaţie forestieră din România (fondul forestier naţional și vegetaţia forestieră din afara fondului forestier national), rezultate care întârzie în mod nejustificat să fie făcute publice.

Rezultatele celui de-al II-lea Ciclu al IFN, privind exploatările anuale și dispariția arborilor nu au fost făcute publice, dar informațiile care au ajuns în posesia Agent Green arată că tăierile ilegale nu s-au diminuat în ultimii ani, ci au crescut semnificativ față de rezultatele primului ciclu al IFN și arată că dimensiunea furtului de lemn a atins valori industriale enorme, fără precedent. Autoritățile centrale, regionale și locale au pierdut total controlul asupra gestionarii sustenabile a pădurilor.

Conform informațiilor Agent Green, verificările realizate de specialiști pentru cel de-al doilea ciclu IFN, întocmite în perioada 2013-2018, arată că din pădurile României s-au exploatat anual aproximativ 38,6 de milioane de metri cubi de lemn.

Domnule președinte, conform amenajamentelor silvice, volumul maxim care poate fi recoltat din fondul forestier național al României este de 18 milioane de metri cubi anual. Aceasta înseamnă că au fost exploatate ilegal încă 20,6 milioane de metri cubi anual și nu 0,4 milioane de metri cubi așa cum anunța public Ministerul Apelor și Pădurilor în urmă cu mai puțin de un an. Pe 4 ani plini din ciclul II IFN (2014-2017) s-ar fi tăiat ilegal 82,4 milioane m3 de lemn (20,6 anual). Acest volum de lemn reprezintă echivalentul unei suprafațe de 242.352 de hectare de pădure complet rase. Cu alte cuvinte o suprafață de pădure echivalentă cu aproape jumătate din întreg județul Brașov, a dispărut în perioada 2013-2018.

20,6 de milioane de metri cubi de lemn exploatați peste limita maximă admisă este o valoare de-a dreptul șocantă, de dimensiuni catastrofale și reprezintă un atac la siguranța cetățenilor României și un atac asupra biodiversității, care vulnerabilizează atât instituțiile statului cu drept de control și de aplicare a legii, dar și industria de lemn (exploatare și procesare superioară), o ramură industrială care participă la construirea PIB-ului României. Dar, mai ales, această valoare (în condițiile în care mare parte din cele 20,6 de milioane „au dispărut” din fondul forestier național și nu dinafara lui) pune sub semnul întrebării securitatea națională și dreptul românilor la un mediu curat.

Nefiscalizarea și comercializarea pe piața neagră a acestui material lemnos ilegal au produs prejudicii imense, atât financiar, cât și pentru mediu. Un calcul, în care s-a luat ca referință prețul cel mai mic, de 50 de Euro / metru cub lemn de foc, ne arată că valoarea acestor tăieri nelegale este de cel puțin 4 miliarde de euro în ultimii 4 ani. Această valoare este departe de a fi cea reală, deoarece parte din lemnul extras a fost procesat superior și vândut la prețuri mult mai mari în țară și peste hotare. Din datele obținute de investigatorii Agent Green, rezultatele IFN arată că cea mai afectată regiune de aceste tăieri este Moldova (peste 8 milioane de metri cubi), urmată de Transilvania (aproximativ 6 milioane), Muntenia (peste 4,5 milioane de metri cubi) și alte 2,1 în restul regiunilor.

Specialiștii cu care au discutat cu investigatorii Agent Green și care au participat la procesarea datelor, au explicat că raportat la tipul de proprietate, cele 20,6 de milioane de metri cubi peste volumul maxim admis, au afectat cel mai mult pădurile aflate în posesia persoanelor juridice, urmate de Unitățile Administrativ Teritoriale, apoi de Obști / Composerate și fondul forestier proprietate publică, administrat prin Regia Națională a Pădurilor Romsilva. Conform informațiilor noastre, ultimele două „entități” s-ar afla pe poziții aproape egale în raportările celor de la IFN, o realitate dramatică, în condițiile în care administratorul proprietății de stat Romsilva a raportat mereu cifre în scădere privind tăierile ilegale.

Domnule președinte, doamna prim-ministru, ne arătăm deosebit de îngrijorați față de rezultatele IFN-ului, rezultate care trebuie să fie făcute publice cât mai urgent pentru specialiștii să poată analiza această cifră catastrofală de 38,6 de milioane de metri cubi recoltați anual.

Există oficiali din instituții ale statului care își doresc ca aceste valori să nu fie niciodată puse la dispoziția cetățenilor, sau ca acestea să fie modificate în așa fel încât dezastrul din pădurile țării să fie diminuat prin reducerea sau reinterpretarea acestor date.

Rezultatele celui de-al II-lea ciclu al IFN sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât primul ciclu al Inventarului Forestier Național a scos în evidență faptul că exploatările ilegale anuale în perioada 2008-2012 se situau la 8,8 milioane de metri cubi, o valoare cu 234% mai mica decât raportările celui de-al II-lea ciclu IFN.

Situația actuală dovedește faptul că au fost încălcate flagrant și în formă continuată atât legislația națională cât și legislația europeană (EUTR și FLEGT).

Considerăm că lipsa unei strategii pe termen lung a statului român privind administrarea sustenabilă a acestei resurse regenerabile, slăbiciunea instituțiilor de stat cu drept de control și de aplicare a legii, dar mai ales nivelul de corupție din instituțiile cheie sunt principalele motive care au determinat producerea acestei catastrofe și a pagubelor imense aduse pădurilor României și biodiversității.

Ne adresăm Excelențelor voastre și Consiliului Suprem de Apărare a Țării în speranța că se vor face demersurile necesare pentru stoparea flagelului care a cuprins în mod sistemic pădurile țării.

De aceea vă solicităm să faceți demersurile oficiale necesare pentru publicarea de îndată a rezultatelor Inventarului Forestier Național privind dispariția zecilor de milioane de metri cubi de lemn.

Vă solicităm de asemenea  să susțineți demararea unei ample anchete din partea Parchetului General al României pentru identificarea și sancționarea dură a celor care se fac responsabili de această catastrofă, a reprezentanților statului român care au permis ca țara noastră să ajungă în această situație fără precedent și a celor care au participat efectiv la distrugerea fondului forestier și a pădurilor din afara acestuia.

De asemenea, vă rugăm să susțineți o legislație întărită pentru înăsprirea pedepselor, aplicarea legii privind respectarea prevederilor silvice și creionarea unei strategii pe termen mediu și lung privind managementul sustenabil al resursei de lemn la nivel național. O strategie care să aducă un echilibru între principiile economice sociale și cele de mediu.

Agent Green îmbrățișează viziunea Academiei Române asupra managementului sustenabil al pădurilor din România și consideră că este imperios necesar ca obiectivele şi acţiunile strategice viitoare să aibă în vedere:

  • adaptarea administrării pădurilor la impactul schimbărilor climatice și la diferite hazarde naturale
  • creșterea aportului pădurilor la impactul schimbărilor climatice și la diferite hazarde naturale
  • conservarea biodiversității, conștientizând adevărul potrivit căruia România este posesoarea celui mai valoros patrimoniu natural forestier din zona temperată a Europei, inclusiv păduri virgine și cvasivirgine
  • respectarea prevederilor amenajamentelor silvice și limitarea volumului exploatărilor forestiere la nivelul posibilității accesibile, maxim 17 milioane metri cubi
  • rezolvarea de urgență a discordanței majore dintre gradul actual de acoperire al teritoriului țării cu păduri (27%) și procentul optim de împădurire (35-40%)

Ne dorim ca Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerului Mediului, Ministerului Agriculturii și RNP Romsilva să demareze un amplu proces de împădurire la nivel național, în zonele în care tăierile ilegale au afectat iremediabil mediul înconjurător și calitatea vieții comunităților. Dezvoltarea Inspectorului Pădurilor trebuie de urgență deblocată. Trebuie redate funcțiile care au fost secretizate (explorarea datelor mai vechi de 72 de ore). Trebuie extins controlul și asupra depozitelor de lemn, acolo unde lipsa unui registru electronic duce la amestecarea lemnului legal cu cel exploatat ilegal. Trebuie adăugate de asemenea limitele tuturor ariilor naturale protejate (situri Natura 2000, parcuri naționale, rezervații naturale și monumentele naturii). Solicităm dezvoltarea și funcționarea sistemului SUMAL, care în acest moment este blocat la un stadiu rudimentar, utilizarea tehnologiilor de ultima generație privind sisteme de calcul rapid a volumelor de lemn (scannere) și a sateliților care permit o analiză a evoluției fondului forestier.

Solicităm de urgență interzicerea exploatărilor forestiere în parcurile naționale (1% din suprafața țării) și înființarea noilor parcuri naționale Ciucaș, Făgăraș, Giumalău și Țarcu, ca minimă măsură compensatorie concretă și aplicabilă față de suprafețele de pădure exploatate ilegal.

Solicităm o restructurare a întregului sistem silvic în ceea ce privește stabilirea unei transparențe totale a exploatărilor forestiere, modul în care se planifică, se aprobă, se verifică, se exploatează și se asigură trasabilitatea lemnului exploatat și o responsabilizare a angajaților silvici a căror menire este să protejeze și să administreze judicios această resursă indiferent de tipul de proprietate (stat/privat).

Pădurile din România reprezintă nu doar o resursă de materie primă pentru industrie, dar mai ales au un rol extrem de important în asigurarea serviciilor de mediu de care depind securitatea și siguranța cetățenilor acestei țări.

Domnule Președinte, doamna Prim-Ministru, România parcurge cea mai gravă criză de mediu la nivel European, situație care impune de urgență intervenția dumneavoastră și a CSAT.

Cu deosebită stimă,

Președinte Agent Green
Gabriel Păun

Director Investigații Agent Green
Andrei Ciurcanu